Beraber Yenmeyecek Gıdalar

Yeme içme konusu ile ilgili Osmanlı doktorlarının çok önem verdikleri bir diğer konu da birlikte yenmesi yasak olan gıdalardır. Birçok gıdalar vardır ki bir öğünde ikisi beraber yenmemelidir.

Hangi Yiyecekler Yan Birlikte Yenmez

Osmanlı he­kimleri bir arada yenmeyecek gıdaları oluştururken kendilerinden önceki doktorların tecrübelerinden istifade etmenin yanısıra, bunla­rın programını yapmışlardır. Böylelikle bir arada yenmeyecek gıda­lar listesini oluşturmuşlardır. Bu gıdalar beraber yendiği zaman vücu­da zararlı olduğu aşikardır.

Hangi Gıdalar Beraber Birlikte Yenirse Zararlıdır

Birlikte yenmesi yasaklanan gıdaların tabiatları aynı olup özellik­lerini kuvvetli olarak gösterirler. Sıcak tabiattaki bir gıdanın sıcak ta­biattaki bir diğer gıda ile yenmesi ya da soğuk tabiattaki bir gıdanın soğuk tabiattaki bir gıda ile birlikte yenmesi dengeyi bozacaktır.

Bu da orta nitelikte olması gereken gıdayı önemli derecede soğuk ya da sıcak karakterde yapacaktır. Ayrıca ağır ve geç sindirilen yiyeceğin aynı özellikteki bir diğer yiyecek ile beraber yenmemesi gerekir.

Yoğurdun Yanında Yenmemesi Gerekenler

Yasaklanan gıdaların başında çok tüketilen yoğurt ile birlikte yen­memesi gerekenler vardır. Yoğurt ile balık hiçbir zaman birlikte yen- memelidir, zira ağır hastalıklar doğurabilir.

Yoğurdu diğer bir ekşi yiyecekle; sirke ve korukla birlikte de yememek gerekir. Aynı kural yoğurtla pişirilen yemeklerde de geçerlidir. Yoğurtlu yemeklere de ko­ruk katılmamalı ve yoğurtlu yemeklerle sirkeli yemekler birlikte yenmemelidir. Ayrıca yoğurtla turp, tere, tavuk eti ve peynirin de bir ara­da yenmesi doğru değildir.

Süt ile Beraber Yenmemesi Gereken Yiyecekler

Yasaklanan bir diğer gurup da bugün proteinli gıdalar dediğimiz gıdaların bir arada yenmemesidir. Sütle balığı, sütle yaş peyniri, sütle yumurtayı, sütle yoğurdu yememek gerekir. Sütle hiçbir ekşi gıda beraber yenmez. Süt ve şarabı aynı gün tüketmek de istenmeyen bir du­rumdur. Özellikle gut hastalığına neden olur.

Balıkla Birlikte Yenmemesi Gereken Gıdalar

Bu kuralların bir bölümü de balıkla birlikte yenmemesi gereken yiyeceklerdir. Öncelikle balıkla süt, yoğurt, yaş peynir ve yumurta bir arada yenmez. Bünyeyi bozar, vücutta kulunçlar meydana getirir hat­ta cüzzama bile neden olur derler.

Tuzlanmış balıklar ile tuzlanmış et­ler birlikte yenmez. Balık ile kavun ya da balık ile incir birlikte ya da birbirinin peşinden yenmez. Çünkü abraş, bahak ve baras denilen ciddi hastalıklara neden olur. Balık üzerine ayva da yenmemelidir şiş­kinlik yapar ve kulunç hastalığına neden olur.


-------- Sponsorlu --------

Tavukla Bereber Neler Yenmez

Beraber yenmemesi gereken yiyeceklerin bir grubu da tavuk eti ile birlikte yenmemesi gerekenlerdir. Başta tavuk eti ile balık, yoğurt, yumurta, yaş peynir ve sütün beraber yenmemesi kuralı gelir. Bir di­ğer kural da tavuk eti ile ekşi gıdaların birlikte yenmemesidir. Bunla­rın birlikte çok yenilmesi kulunç hastalığına neden olur.

Tavuk eti­nin yoğurtla birlikte de pişirilmemesi gerekir.

Etin Yanında Yenmemesi Gerekenler

Etle beraber yenmemesi gereken gıdalar da şu şekildedir; Tuzlanmış ve tuzla kurutulmuş etler sarımsak ve sirke ile yenmemeii ve pişirilmemelidir. Baş eti yendiği zaman da çok dikkat edilmelidir. Baş eti ile üzüm asla yenmemelidir.

Et ve buğday ile pişirilen keşkek, herise gibi yemekler de nar ile yenmemelidir. Fırında pişirilmiş etler fırın­dan çıkarılınca üzeri örtülmez. Bu oldukça önemli bir kuraldır. Fırında pi­şirilmiş ya da kızartılmış etler çıkarılınca üzeri örtülürse bunları asla yememek gerekir.

Güvercin Etinin Yenmesi

Kuşlardan güvercinin eti de Osmanlı geleneğinde yenilen etler arasındadır. Güvercinin yavrusu kızartılarak, kebap olarak, yahnisi ya da kavurması yapılarak yenilen etlerdendir. Fakat oldukça önemli bir şart vardır. Güvercin yavrusu soğan, sarımsak ve hardal ile yenme- meli, bunlarla pişirilmemelidir. Bu üç şeyle birlikte yenirse kam yakıp cüzzam yapar.

Özellikle kavurma ve kebabım soğan, sarımsak ve hardalla yemek çok sakıncalıdır. Güvercin yavrusu yemeklerini bu üç şe­yin dışında pişirilip az az Yemenin bir mahzuru yoktur. Özellikle yah­nisini azar azar yemekte bir sakınca yoktur.

Soğan, sarımsak yerken de dikkat edilmesi gerekenler vardır. So­ğanın çok yenilmesi istenmez. Soğan çok yenirse yüzde leke ve çil ya­par ve baş dönmesine neden olur.

Çok önemli bir konu da soğan ve sarımsağm bir arada yenmemesidir. Mümkünse yemeklerde de bu iki­sini bir arada kullanmamak gerekir.

Pilav İle Sirke Yenir mi

Pilav çok sevilen ve tüketilen bir yemektir. Hekimler pirinç pilavı­nı bünyeye çok uygun bulurlar ve yenmesini öğütlerler. Ancak pilav ya da pirinçli yemekler yenirken sirkeli turşu ve salata çok zararlıdır. Bu yüzden pirinçle sirkeyi bir araya getirmemek gerekir.

Hangi Meyveler Berebaer Yenmez

Meyvelerden de bir arada yenmemesi gerekenler vardır. Erik, şef­tali, kayısı ve ekşi narı birlikte ya da birbiri ardınca yenmemelidir. Bu oldukça önemlidir. Bu meyveler tek tek yenmeli, karıştırılmamalıdır. Ka­vunu da bal ile katiyen yememek gerekir.

Su içerken de uyulması gereken önemli kurallar vardır. Öncelik­le meyve yedikten sonra üstüne soğuk su içilmez. Ayrıca tatlı yemek­ler ve sıcak yemeklerden sonra da soğuk su içmek çok sakıncalıdır.

Kuralların sonunda da yemeğin içinde piştiği kap ile ilgili bilgiler vardır. Bakır, tunç ya da kurşun yemek kaplarına konmaması gereken gıdalar şu şekildedir; Sirke bakır ve kurşundan yapılmış kaplara katiyen kon­maz (Toprak kaplar tavsiye edilir).

Sütü, yağı ise hem bakır hem de tunç kaplara koymak doğru değildir.

8 YORUM

  1. Pingback: Besinlerin Kalori Değerleri Hesaplama Online » Bilgi Doktoru

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir