Kategori: Çocuk

Akran Zorbalığı Önleme

Akran zorbalığı bir veya çok sayıda çocuğun, kendilerinden daha zayıf olanları bilerek ve devamlı olarak rahatsız etmesi ve karşısındakinin kendini koruyamayacak halde olduğu bir saldırganlık çeşididir. Zorbalık ile saldırganlık a...

Buruna Yabancı Cisim Kaçması

Küçüklerin bazı şeyleri merak etme hisleri ve ellerine her geciktikleri ile oynama arzuları bir çok defa tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bilhassa ağızlarına ve burunlarına soktukları cisimler, tıkanmalarla neticelenmektedir. Bu ...