Ağız Kanseri Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Ağızda Çıkan Bezeler ve Ağız Kanseri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ağız içerisinde çıkan ufak bezeler, ağızda ve boğazda tekrarlayan kanamalar, çiğneme ve yutma zorluğu gibi belirtilere sahipseniz derhal bir diş doktoruna görünmelisiniz. Çünkü bu belirtiler ağız kanseri belirtileri olabilir.

Armadent Ağız ve Diş Sağılığı Polikliniği Uzmanlarından Dt. Büşra Bozacıoğulları hızla yayılan ağız kanseri konusu ile ilgili  teşhisten tedaviye bilinmesi gerekenleri anlattı.

Ağız içinde, gırtlak, bademcikler, bilhassa alt dudak olmak suretiyle dudaklar ya da tükürük bezlerinde ortaya çıkan kanser; ağız kanseridir.

45 Yaş Üzeri ve Erkekler Dikkat

Bilhassa 45 yaş üstü kişilerde ve erkeklerde görülme oranı fazla olan ağız kanserinde, diğer tüm kanserler gibi erken teşhis çok önem­li. Hastalığın erken teşhisi ile beraber, vücudun tüm bölümlerine yayılması, konuş­mada güçlük, yüzde şekil bozukluğu gibi durumları engellenebilir, tedavi süreci kolaylaşır.

Ağız Kanseri Belirtileri Nelerdir

Kişi aşağıdaki soru­ları cevaplayarak hastalığın kendisinde bulunma ihtimalini sorgulayabilir:
– Ağız içinde ya da etrafında beyaz ya da kırmızı renkli alanlar var mı?
– Ağız içinde hassas, tahriş olmuş, ka­barık ya da kalınlaşmış alanlar var mı?
– Ağızdaki yaraların 1 aydan fazla sür­me ya da etken kalktığında da iyileş­meme durumu söz konusu mu?
– Ağızda ya da boğazda tekrarlayan ka­namalar var mı?
– Seste boğukluk ya da boğazda yutula­mayan cisim hissi var mı?
– Çiğneme ve yutma güçlüğü çekiyor musunuz?
– Dil ve çene hareketlerinde zorlanı­yor musunuz?
– Dil ya da ağzın diğer bölgelerinde his kaybı, uyuşukluk söz konusu mu?
– Alt ya da üst çenede meyda­na gelen şişlikler var mı? Ve bunun sonucu mevcut protez uyumunun bozulması durumu gözleniyor mu?

Sigara Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir

Bilhassa sigara içen kişi­lerin ısı ve kimyasal maddelerle beraber ağzı kaplayan epitel doku­da kalınlaşma belirtisine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu dokunun su emmesiyle beraber oluşan beyaz lez­yonlar kanser açısından maalesef bü­yük bir önem taşıyor. Beyaz­lıkların kanama yapması halinde bir an önce diş dokoruna müracaat etmek ge­rekiyor.


-------- Sponsorlu --------

Ağız Kanseri Nedenleri

Herhangi bir hastalığa yakalanmayı kimse istemez. Fakat her hastalığa neden olan belli başlı sebeplerin olduğu da apaçık ortada. Tüm hastalıklarda olduğu gibi, ağız kanserinin başlıca sebepleri konusu ile ilgili da bilgili olmak gerekiyor. Gelin, bu sebepleri birlikte inceleyelim:
• Ağızda kronik travmaya neden ola­bilecek birçok durum
• Ağza uyum göstermeyen dinamik protezler
• Kötü yapılmış ya da keskin kenar­lı dolgu, kuron ya da köprülerin dil ya da yanağı sürekli tahriş etmesi
• Alkol, sigara ya da bu ikisinin birlik­te kullanımı
• Kalıtımsal faktörler
• Ağız hijyeni eksikliği

Ağız Kanserinin Tedavisi

Tedavide sık sık kanserden etkilenen dokuların bütünüyle çıkarılması, kemo­terapi, radyoterapi ya da bunların bir­likte kullanımı gerekir. Ope­rasyon sonrasında çıkarılan dokuların yerini doldurmak için çene-yüz pro­tezlerine başvurmak gerekebilir. Ko­nuşmanın etkilenmesi söz konusu ise konuşma terapistinden yardım almak gerekebilir. Süreci yıpratıcı bulan ki­şiler için de psikolojik yardım almak yararlı olabilir.

Tedavi Sırasında Ağız Sağlığı

Tedaviye başlamadan önce bireyin kesinlikle ağız muayenesi yapılmalı ve bütün tedavileri bitirilmelidir. Çürük dişlerin tedavileri yapılmalı, enfeksi­yon kaynağı olabilecek dişler çekil­melidir. Çürüksüz dişlere koruyucu dolgu uygulaması ve florün çeşitli preparatlarıyla diş çürüğüne karşı tedbir alınabilir.

Tedavi esnasında ağız sağlığına özen göstermemek esasen zor olan süreci daha zor hale getirir. Bu yüzden ağız bakımı çok iyi olması gereklidir. Dişler fırça­lanmasının ardından diş ipi kullanılmalı ve yumuşak dokular, dil, yanak da fırça­lanarak maksimum hijyen sağlanma­lıdır.

Tükürük salgısını artırmak ama­cıyla hekim tarafından reçete edilen ilaçlar kullanılmalı ve şekersiz sakız çiğneyerek de buna katkıda bulunul­malıdır.

Ağız Kanseri Riski Nasıl Azaltılır?

Ağız kanseri riskini azaltmak için, tedbir olarak yapılacak şeyler var! Neler yapılacağını maddeler halinde inceleyebilir, derhal uygulamaya ge­çebilirsiniz.
– Sigara, pipo gibi tütün ürünlerinin kullanmayınız, tütün çiğnemeyiniz.
– Alkol kullanıyorsanız, aşırıya kaçmayınız.
– Hem alkol hem de tütün ürünlerini kullanan kişilerde ağız kanseri riski alkol ve tütün ürünlerini kullanmayan kişilere göre 15 kat fazladır. Alkol ve sigarayı beraber kullanmayınız.
– Meyve ve sebzeli zengin diyetle besleniniz.
– Düzenli olarak diş doktoruna gitmeyi ihmal etmeyiniz.
– Ağızda nedensiz yere çıkan yaralar ve bunların sık oluşup uzun süre geçmemesini dikkate alınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir