Karnesi Kötü Gelen Çocuğa Nasıl Davranmak Gerekir

Çocuğum İçin Ne Yapmalıyım?

Karne bir çocuğun her zaman için başarı göstergesi olmamalıdır. Çeşitli sebeplerden dolayı karne kötü gelmiş olabilir. Bu yüzden asla karne yüzünden çocuklarınıza olumsuz davranmayınız. Karneyi başarının göstergesi olarak değil çocuğun o dönemdeki öğrenmesinin belgesi olarak algılar ve buna uygun davranırlarsa çocukların heyecanlanmaları, korkmaları, karneyi gizlemeleri gerekmez. Bunun için velilerin yapması gereken şey karne notları yüksek de olsa düşük de olsa bu konuyu fazla abartmamalarıdır.

Aslında doğru olan eğitim sisteminde yapılacak bir değişiklikle karnelerin daha bilgi verici bir biçimde hazırlanmasıdır. Örneğin çocuğun hangi derslerde, hangi konularda ilgili ve başarılı olduğu, hangi konuların pekiştirilmesi gerektiğinin yanı sıra çocuğun sosyal becerileri, olumlu özellikleri, ilgi alanları gibi konulara da karnede yer verilebilse o zaman okulla aile arasında işbirliği için karne gerçekten anlamlı bir araç olur.

Notları kötü olan çocuklar ailelerinin kendilerini bu yüzden cezalandıracağı, kızacağı korkusuna kapılıp gizleme, karneyi değiştirme gibi yollara saparlar. Korkudan kaynaklanan bu yaklaşım problemi çözmek yerine gizlemek anlayışına dayanır ki ilerde daha büyük sorunlara yol açar. Ailenin suçlayıcı değil problem çözücü bir tutum içinde olması işte bu yüzden çok önemlidir.

Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım?

Karne çocuğun o eğitim dönemindeki öğrenme düzeylerini gösteren bir belgedir. Çocuğun hayattaki başarı ya da başarısızlığının bir göstergesi değildir. Karneler verildiğinde yapılan en önemli yanlış karnedeki notları çocuğun notu olarak düşünmektir. Oysa karnedeki not çocuğun ne kadar değerli, başarılı, zeki, çalışkan olduğunun bir göstergesi değildir. Yalnızca çocuğun o eğitim dönemi içinde belli konularda kendisinden beklenen performansın ne kadarını gösterdiğinin bir ölçüsüdür.


-------- Sponsorlu --------

Yani matematikten, Türkçeden, fen bilgisinden o eğitim döneminde öğrenmesi gereken bilgilerin ne kadarını öğrenmiştir; hangi dersleri daha iyi öğrenmiştir, hangilerinde beklenen öğrenme düzeyini tutturamamıştır. Veliler ellerine karneyi aldıklarında yalnızca çocuğun başarısız olduğu değil başarılı olduğu dersleri de görmeli ve tümünü birlikte değerlendirmelidirler. Karnedeki düşük notların en çok çocuğu üzdüğünü unutmamalı bu sorunu çocukları ile birlikte çözmeye çalışmalıdırlar.  Amaç suçlamak değil birlikte çözüm aramak olmadır.

Soğukkanlı bir tutum, yüksek notları öncelikle vurgulayarak başlayan bir konuşma ve daha sonra düşük notlar konusunda neler yapılabileceğinin çocukla konuşularak birlikte düşünülmesi uygun bir yaklaşımdır.  Bunun için çocuğun fikrini de alarak birlikte bir eylem planı geliştirmek çocuğa aynı zamanda bir problem çözme becerisi kazandırmaya yönelik iyi bir model olacaktır.

Çocuğun Karnesini Düzeltmek İçin Yapması Gerekenler Nelerdir?

Şubat tatilinde çalışıp çalışmamak da yine çocuk ve ailenin bu problem çözme çerçevesinde birlikte düşünerek verdikleri bir karar olmalıdır. Eğer karnede düşük notlar varsa bu derslerdeki eksikleri tamamlamak için Şubat tatili iyi bir fırsat olabilir. Ancak yalnızca “çalış” demek yetmez. Çocuğun bu dersleri nasıl çalışacağı konusunda yapılandırılmış bir program yapmak, gerekirse bir öğretmenden yardım almak daha iyi bir yöntem olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir