3 Aralık Dünya Özürlüler Günü

Özürlülük Nedir, Tanımı ve Anlamı?

Özürlülük; doğuştan veya kaza yada uzun süren bir hastalık neticesi meydana gelen bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerin kaybı şeklinde açıklanabilir.

Günümüzde sağlık, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik ve toplumsal hayata tam katılım gibi temel problemlerde özürlü insanlarımız için de büyük fırsat eşitsizlikleri görüşmektedir.

Özürlüler için tasarlanan politikalarda; özürlüleri ve ailelerini bilinçlendirmeye yönelik bilgi paylaşımı için gerekli imkanların ilgili kurumlarca sağlaması, etkin bir tıbbi bakım şartının devletimizce güvence altında tutulması, özürlülerin kendiliğinden yeterlik ve fonksiyonellik konusu ile ilgili olabilecek en iyi seviyeye yükseltilmesi ve bu düzeyin korunması amacıyla rehabilitasyon uygulamalarının kurgulanması ve bilhassa araç gereçlerinin de bu alanda ele alınacağı yardım kuruluşlarının oluşturulması öncelikli konu başlıkları olmalıdır.

Engelli Vatandaşlara Yönelik Yapılacak Uygulamalar

Sağlık, rehabilitasyon, eğitim, sosyal güvenlik ve istihdam hususlarındaki politikalar özürlülerin topluma başarı ile entegre olmasına imkan tanıyacaktır.

Engelliler İçin Nasıl Bir Politika İzlenmelidir

Yalnızca özürlülerin insani haklarını ve sosyal güvencelerini korumakla sınırlı kalmayıp, bunun yanı sıra özürlülüğe sebep olan etmenlerin çarelerini de kapsaması gerekir.

Özürlülüğe Tıbbi Açıdan Alınacak Önlemler

1 – Koruyucu önlemler konusu ile ilgili ailelerin bilgilendirilmesi,

2 – Sağlık personelinin hizmet içi eğitimlerinin yapılması,

3 – Yeni doğan bebeklerin oluşumunun incelenmesi,


-------- Sponsorlu --------

4 – Genetik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

5 – Genetik tanı merkezlerinde konulara vakıf kişilerin istihdam edilmesi için düzenlemeler yapılması,

6 – Evde bakım hakkında gerekli personelin sağlanması,

7 – Rehabilitasyon hizmetlerinin özürlü toplumun hayat boyu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlanması,

8 – Tam teşekküllü hastanelerde rehabilitasyon hizmetlerinin tıbbi,

9 – Mesleki ve psikososyal boyutu ile uygulanabilmesinin sağlanması gerekir.

Özürlülük Sebepleri Nelerdir?

– Doğumsal ve genetik sorunlar,

– Annenin sütünü etkileyebilecek sağlık problemlerinin olması,

– Doğum esnasında meydana gelebilecek problemler,

– Doğumun ardından yakalanılan hastalıklar ve karşılaşılan kazalardır.

Bütün bu zamanlarda doktorların, gerek özürlülüğün engellenmesi ve gerekse özürlü vatandaşların sağlık problemlerine çare bulması ve rehabilitasyon uygulamalarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi noktasında oldukça ciddi bir görev üstlendikleri açıktır.

Doktorların ve başka sağlık personellerinin özürlülüğün engellenmesi konusu ile ilgili etkin olabilmeleri bakımından;

– Erken tanı amacı ile sağlık taramaları için gereken şartların sağlanması, eğitim uygulamalarının geliştirilmesi, güvenilir, sağlıklı bilgiler elde edilebilmesi amacıyla kayıt sistemlerinin iyileştirilmesi, alt yapı hizmeti veren kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanması, sağlıklı çevre bilincinin ve şartlarının oluşturulması, devamlı tıp eğitimi alanında özürlülükten korunma ve rehabilitasyon hususlarına yer verilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir