Uzman Ebe Dönemi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Torba Teklifin 11 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre uzman ebe dönemi başlıyor. Ebeler yetki belgesi alabilecek. İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi ismiyle yeni bir üniversite kurulacak. Nöbet ücreti % 50 oranında artırılacak.

Genel Kurulu’da Torba Teklif olarak dile getirilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 11 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelerin getirdiği düzenlemeler şu şekilde:


-------- Sponsorlu --------

UZMAN EBE DÖNEMİ

Lisans mezunu ebeler meslekleri ile ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak görev yapacaklar. Ebeler meslekleri hakkında olan özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek esaslar kapsamında yetki belgesi alabilecek. Yetki belgesi alınacak eğitim uygulamalarının düzenlenmesi, uygulanması, koordinasyonu, belgelendirme ve tescili, kredilendirme ve yetki belgelerinin iptali gibi konular ile uzman ebelerin ve yetki belgesi alanların görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenecek.

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi

İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi ismiyle yeni bir üniversite kurulacak. Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane ismi ile hizmet vermek üzere inşa edilen ve halen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir