Utanma, Mahcup Olma ve Gücenme Duygusu

Utanma, Sıkılma ve Mahcup Olma

Utanma, sıkılma, mahcup olma da önemli bir duygusal harekettir. Sık olursa nefsin sporu olur, insanın çoğu zaman karşılaştığı ve his­settiği duygulardır, istediğini ifade edememe, söyleyememe, özendiği ve talep ettiği bir şey konusunda ümitsizliğe düşme durumunda hisse­dilenlerdir.


-------- Sponsorlu --------

Böyle durumlarda nefis ve hayati ısı bir içeriye bir dışarı­ya doğru hareket eder. Bu sebepten kah kızarır, kah sararır. Bu durum beden kuvvetlerini zayıflatır. Vücut ısısını bozar ve zihnin çalışmasını bozar. Böyle durumlarda aklı kullanmalı ve ortamdan uzaklaşmalıdır.


-------- Sponsorlu --------

Gücenme ve Darılma

Gücenme ve darılma duygulan da böyle duygulardandır, bu duy­guların yoğunluğu eğer fazla olursa akim çalışmasına mani olur. Bu durum beden kuvvetlerini zayıflatır. Vücut ısısını bozar ve zihnin ça­lışmasını bozar. Bu yüzden bunu yaratan olayları tek tek uzaklaştır­mak gerekir.


-------- Sponsorlu --------