Durgun Sakin Ruh Hali

Duyguların hareketinin dengeli olması hekimlerin uygun gördük­leri bir tür spordur. Ancak bunun tersi de mümkündür. Buna nefsin tam durgun hali denir. Bu durumda insan ne sevinçli ne üzüntülüdür, ne bir şeyden korkar ne sıkılır, ne utanma duyar, ne de heyecanlanma hiçbir duygu yoktur. Bu şekildeki durgunluk istenmeyen bir durum­dur. Zira bu hareketsizlik ruhu, zihni soğutur, bedeni zayıflatır, insan­da algılama ve anlayış zayıflar ve hatta gittikçe yok olur.

İnsanın algılama ve anlayış duygusu nefsin, ruhun hareketiyle mümkündür. Duygular mutlaka nefsin ve canın hareketi ile oluşur. Bu ha­reket hayat ısısını arttırır, bedende hareketini sağlar ve ruhu hafifle­tir. Bu hareket ne kadar hızlı ise anlayış ve algılama o kadar hızlı olur. Duyguların hiç hareket etmemesi, nefsin durgun hali kanı ağırlaştı­rır, kaba kalın bir hale getirir, hareket kabiliyeti azalır. Gamsızlık, vur­dumduymazlık, işsiz güçsüzlük bu hali yaratır ve düşünme kabiliye­ti gittikçe azalır.


-------- Sponsorlu --------

Tekne İle Gezintiye Çıkmak

Böyle durumda hiçbir şey yapılamazsa “gemi seyahati” yapılmalıdır. Doktorlar böyle insanların yakınları­na gemiye bindirip gezdirmeyi önerirler. Bu seyahatte gemi­nin hareketi nefsi de bedeni de harekete geçirir.

 

Denizde Seyehat Etmenin Sağlığa Etkileri

Denizdeki bu seya­hat sırasında teknenin hareketi nefsin hareketine sebep olur ayrıca bedendeki hıkları, damardaki kanın içinde dolaşan atılamayan mad­deleri yerlerinden koparır ve atılmasına sebep olur. Bu durum zarar­lı maddelerin uzaklaşmasını kolaylaştırır, beyni kederden uzaklaştırır ve sinirleri gevşetir. Duyguların harekete geçmesine sebep olur. Ay­rıca bu seyahat uzun süren ve iyileşemeyen hastalıkların düzelmesi­ne de neden olur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir