Ağlamak ve Gülmek

Bilinmelidir ki ağlamak da gülmek de nefsin önemli hareketlerindendir ve hekimler tarafından tavsiye edilir çünkü duyguların sporlamadandır.

Ağlamanın Faydaları

Ağlamak elem ve kedere bağlıdır veya büyük sevinç sonrası olur. İnsanın karşılaştığı elem, keder, hüzün duygusu ile nefsin hareketi durgunlaşır, beyinde büzüşme ve çekilme hali doğar. Bunalan, büzü­şen, sıkılan beyin bu durumu bedene ulaştırır ve kurtulmak için göz­yaşlarını devreye sokar ve ağlama meydana gelir.

Büyük sevinçlerde meydana gelen ağlamak ise; o ruh haliyle bey­nin içindeki hıkların genişleyerek yayılmasmdandır. İnsan sevinince bedendeki maddeler genişler, bedende sıcaklık meydana gelir. Bu ısı beyne kadar çıkar, beyin bu sıcaklığı kullanır ve bu ısı beynin rutube­tini eritir. Beyinde mevcut olan su beynin ısısı ile harekete geçer ve bu suyun gözden akıp çıkmasıyla ağlamak meydana gelir.

Bu sebepten kederli, mahzun kişinin ağlaması ile dökülen gözyaş­ları soğuk, sevinçten ağlayanın gözyaşları ise sıcaktır.


-------- Sponsorlu --------

Gülmenin faydaları

Gülmek de nefsin önemli bir hareketidir. İnsan görülmemiş ya da hayret uyandıran şeylerin sonucunda veya hoşa giden, garip, acayip şeyler görünce güler. Beklenmedik birçok olay insanda ferahlık, se­vinç doğurur ve neticede gülme ihtiyacı doğar. Hatta insan kahka­ha atmak ister.

Hayret uyandıran bir olay işitildiğinde veya bilindiğinde ruhta bir genişleme olur. Akciğerden yayılan buhar, nesneden nesneye bir dal­ga gibi hareket eder ve gülmeye sebep olur.

Gülmek ve ağlamak gibi duyguların hareketi vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına sebep olur ve sağlığa yararlıdır.

Ferahlık, sevinmek, gülmek gibi hareketler; ruhu hoş tutar, vücut ısısını canlandırır ve beynin daha iyi çalışmasına sebep olur. Bu durum zihnin kav­rayış ve algılama gibi özelliklerini arttırır ve ilim yapmada güçlük çe­kilmez.

Bunların tersi; keder, korku, endişe ise insanı donuklaştırır ve nefsin hareketini durdurur. Böylece kavrayış zayıflar, insan tutuk ve akılsız olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir