Tıp Sözlüğü; F Harfi İle Başlayan Tıbbi Terimler

A’dan Z’ye TÜM TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ / TIBBİ TERİMLER / TIP DİLİ

 

BİLGİ DOKTORU SİTEMİZDE F HARFİYLE BAŞLAYAN TIP TERİMLERİNİ İNCELİYORSUNUZ.

FALKS SEREBRİ Beynin sağ ve sol yarı kürelerini birbirinden ayıran, orağa benzediği için bu isim verilen kalın zar.
FALLOP TÜPLERİ Her biri yaklaşık 10 ar cm. uzunluğunda, uterusun üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan iki borudur. Tuba uterina veya uterus tüpleri de denir.
FALLOT’S TETRALOGY Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim.
FAMİLYAL Irsi, kalıtsal, herediter.
FARİNKS Yutak.
FASİAL PARALİZİ Yüz siniri felci, bu sinirin felcinde yüzün yarısı kısmen hareketsiz ve ifadesiz kalır. Santral ve Periferik olmak üzere iki türlü olur.
FASİAL SİNİR Yüz siniri, yedinci kafa çifti.
FAT Yağ.
FATAL Öldürücü, ölümle sonuçlanan.
FEBRİL Ateşli, hummalı.
FEÇES Dışkı.
FEKALİT Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan dışkı taşı.
FEMUR Uyluk kemiği.
FERMENT Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler.
FERMENTASYON Mayalanma.
FERRİTİN Demir elementinin vücutta depo edilen şekli.
FERTİL Gelişme yeteneği olan, doğurabilen.
FERTİLİTE Doğurma yeteneği, verimlilik.
FETAL Fetus’a ait.
FETUS Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim.
FİBRİN Kanın pıhtılaşmasına yarayan albumin cinsinden bir madde.
FİBRİNEMİ Kanda fibrin bulunması.
FİBRİNÜRİ İdrarda fidrin çıkması.
FİBROM İyi huylu bağ dokusu uru.
FİBRO-SARKOM Bağ dokusunun kötü huylu tümörü.
FİBRÖZ Lif dokusu
FİBULA Bacaktaki iki kemikten dış kısımda olanıdır. Üstte Tibia ile eklem yapar diz eklemi yapısına girmez, altta ise ayak bileği eklemine iştirak eder.
FİLARİA Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit. Elefantiazis denilen rahatsızlığa neden olur.
FRENİK SİNİR Nervus Frenicus. Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diafragmanın sinirine verilen addır.

 

>> Diğer Harf Grubu İle Başlayan Tıp Terimlerine de Bilgi Doktoru Sitemizde   Tıp Terimleri Kategorisinden   Ulaşmanız Mümkündür.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir