Tıp Sözlüğü; B Harfi İle Başlayan Tıbbi Terimler

A’dan Z’ye TÜM TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ / TIBBİ TERİMLER / TIP DİLİ

 

BİLGİ DOKTORU SİTEMİZDE B HARFİYLE BAŞLAYAN TIP TERİMLERİNİ İNCELİYORSUNUZ.

 

BAĞIŞIKLIK Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip bağışıklık (immünite) vardır. Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı vakalarda, hayat boyu devam eder. Pasif immünite ise, antikor reaksiyonu uyandırıcak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur.
BAKTERİ Tek hücreli mikroorganizmalardır. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; bazı bakteriler ise, faydalıdırlar: Örneğin, toprağın nitrojen yapıcı bakterileri. Bakteriler, şekillerine göre sınıflandırılabilirler: Coccus’lar yuvarlak, bacillus’lar çubuksu, vibrio’lar virgül şeklinde, spirillum’lar dalgalıdır.
BAKTERİYEMİ Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan ateş, titreme ile seyreden klinik tablonun adıdır. Eş anlamlı olarak septisemi de kullanılır.
BALLİSMUS Kol ve bacakların, istemsiz, şiddetli, atıcı hareketleridir. Bu durum, gövdenin yarısında görüldüğü takdirde, “hemiballismus” adını alır.
BANDAJ Yara sarmaya veya yaraları kapatan gazları ve tespit edici tahtaları yerinde tutmaya yarayan kumaş parçasıdır.
BARBİTÜRAT’LAR Sinir sistemini uyuşturucu etkileri olan maddelerdir.
BASİL Çomak şeklindeki mikroorganizmalardır. Örneğin Tüberküloz’un etkeni Koch adı verilen basildir.
BATIN Gövdenin, göğüs ve pelvis bölgeleri arasındaki kısmıdır. Göğüsten, bir kas bölme teşkil eden diafragma ile ayrılmış olan batının, alt kısmında pelvis boşluğu ile devamlılığı vardır.
BAZAL METABOLİZMA Vücut yüzeyi birimine göre hesap edilen, istirahat anında sarf edilen enerji miktarıdır.Vücut yüzeyi şahsın, boyu ve kilosundan hesap edilir.Troid bezinin fazla çalışmasında, bazal metabolizma yükselir.
BELL PARALİZİSİ Yüz siniri felcidir.
BENCE-JONES PROTEİNİ Myelomatosis gibi kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda, idrarla çıkartılan bir cins protein.
BENİGN İyi huylu.
BERİBERİ B vitamini noksanlığında meydana gelen ağır bir polinevrit.
BİFİD İki bölüme ayrılmış durumda olan, çatallı, yarık.
BİFURKASYON İki dala ayrılma yeri.
BİKONKAV Her iki yüzeyide konkav, iç bükey veya oyuk olan.
BİLATERAL Her iki tarafa ait olan, iki taraflı.
BİLİRUBİN Hemoglobinin yıkılmasından açığa çıkan kırmızı boya.
BİLİRUBİNEMİ Kanda bilüribinin artması.
BİSEKSÜEL İki cinsiyetli, hem erkek hem dişi.
BİYOPSİ Canlı bir dokudan muayene edilmek üzere küçük bir parça alınması.
BLEFARİT Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı.
BONE Kemik.
BOTULİSMUS Basillus Botulismus toksinleri ile meydana gelen zehirlenme.
BRADİKARDİ Kalbin dakikadaki atım sayısının azalması.
BRAKİYALJİ Kol ağrısı.
BRONCHİOLİTİS Solunum sisteminin en küçük fonksiyonel üniteleri olan bronşiollerin iltihabına denir.
BÜL Ciltte içi sıvı dolu kabarık oluşumlar. Çapları 0.5 cm’den büyüktür. Küçük olanlarına vezikül denir.
BÜLLÖZ Büllerden oluşan lezyon.

 

>> Diğer Harf Grubu İle Başlayan Tıp Terimlerine de Bilgi Doktoru Sitemizde   Tıp Terimleri Kategorisinden   Ulaşmanız Mümkündür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir