MİYOP HAKKINDA

Miyop’un Tanımı Şu Şekilde Açıklayabiliriz;

Gözde görüntünün retina önünde meydana gelmesidir. Yakın-görüşlülük olarak da isimlendirilir. Miyop olan gözler yakındaki cisimleri odaklayabilir ancak uzağı net görmek amacıyla gözlerini kısarlar, yani uzağı görmekte güçlük çekerler.

ÖRNEK VERECEK OLURSAK; Öğrencilerde tahtayı görememe, sürücülerde levhaları görememe, gece görme bulanıklığı çok belirgin şikâyetlerdir. Miyoplarda yakın görüşte zorlanma olmaz.

Miyopluk 2 tipte olur;

a-Basit miyopi:

Çocukluk döneminde gelişme ile paralel oluşur. Doğumda ender görülür. Genellikle 9–10 yaşlarında okul taramalarında belirlenir ve gelişme yıllarında artar. Yetişkin olunduğunda durağanlaşır.


-------- Sponsorlu --------

b-Dejeneratif miyopi:

Ender görülen tiptir. Senede ortalama 2- 4 dioptri ilerler. Bu hastaların göz yuvalarında patolojik oluşumlar vardır. Leke, yırtık ve dokunun yozlaşması en sık görülenlerdir. Kırma kusuru 25 yaş ve sonrasına kadar artabilir, 15–30 dioptri gibi çok yüksek değerlere ulaşabilir.

Miyop tedavisinde kalın kenarlı (Konkav, ıraksak, eksi) camlar kullanılır. Kontakt lensler, gözlük kullanmak istemeyen hastalar için seçenektir. LASIK ve LASEK yöntemleri ile lazerle miyopların kırılma kusurları giderilebilmektedir. Çok yüksek seviyelere ulaşmış olan dejeneratif miyopta ise göz içi lensleri ve saydam lens ayırma gibi ameliyatlar uygulanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir