Yoksulluk ve İşsizlik Psikolojik Hastalığa Sürüklüyor

Yoksulluk NEDİR?

Genel olarak günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama anlamına gelmektedir.  Özellikle, yiyecek, içecek, barınma, giyim-kuşam gibi temel ihtiyaçlara zor erişmek veya erişememek yoksulluk olarak tanımlanabilmektedir.

Yoksul ve İşsiz Aile Bireylerinin Psikolojik Kontrolleri Yapılmalıdır

Ruh sağlığı sorunu olan hastalarda olmayanlara göre işsizlik ve yoksulluk oranları daha fazladır. Ayrıca işsizlik ve yoksulluk, ruhsal sorunları olan kişilerin rahatsızlıklarına yönelik uygun tedavi girişimlerinden yararlanabilmelerini de önlemektedir. Bu nedenle de hastalıklarının gidiş ve sonucu olumsuz etkilenmektedir.

Ekonomik Durum Psikolojimizi Bozar Mı?

Ekonomik krizin ruh sağlığına olan etkileri oldukça fazladır. Yoksulluk ve işsizliğin ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir. Yoksulluk ve işsizlik; depresyon, intiharlara bağlı ölüm, alkol ve madde kullanım bozuklukları, anksiyete bozuklukları gibi birçok psikiyatri hastalık riskini önemli oranda artırmaktadır. Yoksulluk ve işsizliğin ruhsal sorunlara neden olmasını yanı sıra ruhsal soruna ya da sorunlara sahip olmanın da işsizlik ve yoksullukla ilişkisi bulunmaktadır.

Ruh Sağlığı Bozuk Olanların Erken Teşhis Edilerek, Tedavi Edilmesi Gerekiyor.

Ekonomik kriz sonrası psikiyatri hastalıklarda artış görüleceği ve psikiyatri hastalığı olan bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşımında güçlük olacağı düşünüldüğünde ise genel bütçeden finanse edilecek toplum ve koruyucu psikiyatri uygulamalarının önemi ortaya çıkmaktadır.
Bu amaçla toplum, iş yeri ve okul temelli psikiyatri hizmetlerinin ülke çapında örgütlenmesi; psikiyatri hastalıklar açısından riskli bireylerin tespitini, psikiyatri hastalıkların erken saptanıp önemli sosyal ve fiziksel kayıplar yol açmadan tedavi edilmesini sağlayacaktır. Böylece sağlık ve sosyal hizmet politikalarında yapılacak yapısal değişikliklerle hem ruhsal hastalıkların önlenmesi ve erken tedavi şansı artırılacak hem de uzun dönemde ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

YOKSULLUK KAVRAMI

Bu kavramı bir kitabın en güzel bölmelerinde, ya da bir şiirin en can alıcı dizelerinde duymuş olabilirsiniz! Veya onu belli kalıplarla sınırlandırmış,belki maddi değerlerle belirgin kılmışsınızdır.Sokakta geçen yaşlı bir adamın giysilerinden ötürü,ona yoksul demişsinizdir.Ya da maddi imkansızlıklar içerisinde olan bir ailenin bayat ekmeği, bayat yemeği olmuş yoksulluk…


-------- Sponsorlu --------

Yukarıda dilimin döndüğü nispette sizlere aktarmaya çalıştığım tüm durumlarda, ya da adına ‘hayat standartlarının çok çok altında’ diye tarif edişimiz midir yoksulluk?

Bu konuyla ilgili Bilgi Doktoru okurlarımın değerli yorumlarını bekliyorum…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir