Davranış Bozukluklarımızı ve Ruh Sağlığımızı bozan sebepler, ölçütler ve göstergeleri nelerdir?

Bireyin kendisiyle, çevresiyle ve toplumla barış içinde olması, dengeli, düzenli ve uyum sağlayabilecek bir çabayı sürdürmesi akıl sağlığı olarak tanımlanmaktadır. Kaygı, üzüntü, sıkıntı, korku, öfke, heyecan gibi duyguların aşırı uzun sürmesi akıl sağlığını bozmaktadır. Akıl sağlığını bozan ve davranış bozukluklarına yol açan faktörleri inceleyelim.

Beden sağlığımız kadar ruh sağlığımızda çok önemlidir ve bu sebeple ruh sağlığını korumaya yönelik adımlar atmalı, ruh sağlığı ve davranış bozukluklarına yola açacak faktörlere hayatımızda yer vermemeliyiz. Ruh sağlığı ve davranış bozuklukları nedir, hangi problemler ruh sağlığını olumsuz etkiliyor, davranış bozuklukların yol açıyor buyurun makalemizin devamından hep birlikte öğrenelim.

Engelleme: Bir nesneye, ulaşılmak istenen bir amaca varmayı engelleyen, gereksinimlerimizin giderilmesini önleyen duyguya denir. Bu kimi zaman fiziksel engellerdir, kimi zamanda sosyal ve yasal engellemelerdir.

Hayal kırıklığı: Engellenmiş duygunun şiddetli bir biçimde yaşanması halidir.


-------- Sponsorlu --------

Çatışma: Ayna anda ulaşılması hayal edilen fakat bir tanesini seçememenin verdiği kararsızlık halidir.

Tüm bunların yanı sıra yaklaşma çatışması, kaçınma çatışması, yaklaşma çatışması, kaygı, stres de ruh sağlığını ve davranış bozukluklarına yol açan faktörlerdir.

 

Ruh Sağlığının Ölçüt ve Göstergeleri

 •  Gerçekleri net ve doğru algılama
 •  Kendini gerçekleştirebilme
 •  Yeteneklerini tanıma, geliştirebilme, sergileyebilme
 •  Üretken olabilme
 •  Kendini kabul etme, ettirebilme
 •  Çevresiyle barışık olma
 •  iyimser, dürüst, hoşgörülü olma
 •  Uyumlu, dengeli, esnek olma
 •  Streslere direnebilme, sorunları çözebilme


Ruh Sağlığını Bozan Sebepler

 •  Genetik bozukluklar
 •  Uzun süreli aşırı kötü yaşama koşulları
 •  Aşırı korku ve kompleksler
 •  Aşırı uyarılmaya maruz kalmak
 •  Ağır hastalıklar, organ kayıpları
 •  Savaş ve terör ortamları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir