Osmanlı ve İslama Göre Şarap İçmek

Eski Tıp Kitaplarında Şarap İçme

Sağlıklı yaşam kuralları içinde yemek konusunun hemen arkasın­dan içecekler gelir. Su ile başlayan içecekler bölümünün ikinci kıs­mı içkilerdir. Eski tıp kitaplarında içki olarak sadece şarap anlatılmaktadır ve içkinin haram olduğu bildirilir.

Hekimlere Göre Şarap İçmenin Yararları ve Zararları

Fakat hekimler şarap konusuna tıbbi açıdan bakarak fayda ve zararlarının anlatılmasında fayda görmüşler­dir. Bu sebepten tıp kitaplarında şarap bölümlerine bilhassa yer ve­rilmiştir. BilgiDoktoru.com sağlıklı yaşam sitenizde şarabın fayda ve zararları yanı sıra ne zaman ve nasıl içilmesi gerektiği de bildirilmekte, sarhoşlukta alınacak tedbirleri aktaracağız.


-------- Sponsorlu --------

İÇKİLERDEN ŞARAP

Osmanlı hekimleri şarabın sarhoşluk veren bir madde olduğunu, dinen yasak (İslam dininde haram) olduğunu, hatta şeriatta bir dam­lasının bile yasak olduğunu bildirirler. Kitaplarına bu konuyu alma­larının sebebini hekimlere bu konunun çok sorulduğunu, bu yüzden bu konuyu açıklamanın bir zorunluluk haline geldiğini yazarlar, içki içenler bunun fayda ve zararlarını sağlık açısından öğrenmek ister­ler, içmeyenler de dinen yasak olmasının yanı sıra tıp ilmince de za­rarlarını bilmek isterler.

Hekimler de insan sağlığı açısından bu konu­yu açıklamanın kaçınılmaz olduğunu görerek kitaplarında bu konu­yu ele almışlardır.


-------- Sponsorlu --------