MESLEKLER HAKKINDA GENİŞ BİLGİ

Mesleğinizin Özellikleri | Bilmedikleriniz | Hangi Meslek Kaç Para Alıyor | Memuriyet | Türkiye’de Sektör

Halkbilimci Hakkında Bilgi
Halkbilimci Görevleri
Çeşitli sosyal gruplar arasında yaşayarak onların gelenekleri, inançları, töreleri, müzikleri, oyunları, edebi ürünleri, el sanatları, halk hekimliği, mimari ve müzecilik gibi konularda gözlemler yapar, Bireysel ve grup halinde davranışlarını yorumlayabilmek için, bazı gruplara ve bireylere anket uygular, Sosyal grupların dinsel, siyasal, sosyolojik ve psikolojik tutum ve davranış biçimlerini aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri, toplumsal değerler, kentleşme ve toplumsal değişim konularında araştırmalar yapar, Yazılı ve sözlü kaynaklardan derlenip toplanan bütün malzemeyi kitaplıklar, arşivler ve müzelerde düzenli bir biçimde sınıflandırarak halkın hizmetine sunar, Gözlemlerini görsel veya işitsel bantlara kaydeder, gerek Türk kökenli toplulukların gerekse komşu halk kültürlerinin gözden geçirilip çeşitli benzerlikler ve farklılıkların belirlenmesiyle kültürler arası iletişim ve etkileşim sorunlarının aydınlığa çıkarılmasına yardımcı olur, Topladığı bütün verileri sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır.

Halkbilimci Kullanılan Malzemeler
Fotoğraf makinesi, Teyp, Kamera, Film, Soru kağıtları.

Halkbilimci Özellikleri
Halkbilimci (folklorcu) olmak isteyenlerin; Türk dilini ustalıkla kullanabilen, Sosyal bilimlerde araştırma yapmaya meraklı, Gözlem yapmaktan hoşlanan ve gözlem sonuçlarını raporlaştırabilen, İnsanlarla iletişim kurmaktan hoşlanan kimseler olması gerekmektedir.

Halkbilimci Okulu
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin Halkbilim ile Türk Halk Bilimi programlarında verilmektedir.

Halkbilimci Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 4 yıldır.

Halkbilimci Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Halkbilimi” veya “Türk Halk Bilimi” lisans diploması ve “Halkbilimci (Folklorcu)“ unvanı verilir.

Halkbilimci Çalışma Alanları
Bu bölümden mezun olanlar, günümüzde, kendi branşlarıyla ilgili Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi, ayrıca kitle iletişim araçlarında (radyo, TV, basın-yayın) görev alabilirler. Kurumlarda çok kısıtlı olarak kadro bulabilmektedirler. Kendi olanaklarıyla çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, gibi bölümlerinde çalışabilirler.

Halkbilimci Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans (mastır) ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler. Başka iş yerlerinde çalışanlar ise, bulundukları bölümlerde gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak, yönetim kadrolarında çalışabilirler.

 

 

 

Halı Dokuyucu Hakkında Bilgi
Halı Dokuyucu Görevleri
İstenilen desene göre düzenlenmiş tezgâha, makara, bobin veya diğer iplik yumaklarını yerleştirir, Tezgâhı çalıştırır ve dokuma işleminin hatasız olarak yürütülmesini sağlar, Kopuk iplikleri elle bağlar ve kusurlu parçaları ayırır veya işaretler, Mekik ve iğneleri, atkı ipliği ile doldurur, Makine arızalarını tezgâh düzenleyiciye bildirir, Tezgâhı kurabilir ve örnek işi yapılıyorsa, kartlarının yerlerine takılmış olmasını sağlar, İşi bittikten sonra tezgâhta ve tezgâhın etrafında gereken temizliği yapar, Basit onarım ve bakım işlerini yapar.

Halı Dokuyucu Kullanılan Malzemeler
Halı tezgâhı, Makara, bobin, iplik, Mekik ve iğneler, Örnek kartları, İplik (hayvansal, bitkisel, kimyasal), Kesim makası.

Halı Dokuyucu Özellikleri
Gözünü ve elini eşgüdümle kullanabilen, ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, renkleri ayırdedebilen, yönergelere uygun çalışabilen, dikkatli, titiz, uzun süre ayakta durabilen kimseler olmaları gerekir

Halı Dokuyucu Çalışma Alanları
3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamında eğitim görenler, mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırabilmek için, uygulamalı (pratik) eğitimin verileceği ilgili işyeri ile çıraklık sözleşmesi imzalamak zorunda olduklarından, eğitimlerini tamamladıktan sonra, genellikle aynı işyerinde istihdam edilmektedirler. Kendi işyerlerini de açabilirler. Halı dokuyucuların, kamu işyerinde iş bulma olanağı yoktur. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde bulunan atölyelerde çalışabilirler. Ayrıca turistik bölgelerimizde iş bulmaları mümkündür.

Halı Dokuyucu Okulu
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “El Dokuma” alanı “Kirkitli Dokuma” dalında verilmektedir.

Halı Dokuyucu Okulu Kaç Yıllıktır
Halıcılık mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.

Halı Dokuyucu Meslekte İlerleme
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yılsonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Meslek liselerinin El Sanatları Teknolojisi, Dokuma bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri takdirde, El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Halı ve Kilim, Halıcılık, Moda ve Tekstil Tasarımı, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği, Uygulamalı Takı Teknolojisi, Tekstil ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

 

 

 

Halı ve Kilim Teknikeri Hakkında Bilgi
Halı ve Kilim Teknikeri Görevleri
Üretilecek halı ve kilimin desen boyut ve kalite açısından tasarımını yapar, desenleri çizer, İpliğin doğal boyalarla (kök boya) boyanmasını sağlar, Halı ve kilimin dokunacağı el tezgahlarına çözgü takar ve tezgahı ayarlar, Halı ve kilimin dokunması ile kalitesinin kontrolü ve pazarlanması aşamasında çalışır yahut nezaret eder.

Halı ve Kilim Teknikeri Kullanılan Malzemeler
Desen kağıdı, Guaş boya, Bitkiler, Mordan maddeler ( yünün daha iyi renk alması için kullanılan şap, soyum bikromat gibi kimyasallar), Tezgah, Halı makası, atılan düğümleri sıkıştırmada kullanılan kirkit, tarak, çıkrık ve ipliği yumak yapmada kullanılan gülcan.

Halı ve Kilim Teknikeri Özellikleri
Halıcılık ve kilimcilik teknikeri olmak isteyenlerin; Sanat yeteneği ile göz-el koordinasyonu gelişmiş, renk ve şekil algılama yeteneği gelişmiş, özellikle şekil ilişkilerini görebilen, Teknik resim ve desen çizme yeteneği olan, el ve parmaklarını seri şekilde kullanabilen kimseler olmaları gerekir.

Halı ve Kilim Teknikeri Okulu
Mesleğin eğitimi Meslek Yüksekokullarının “Halıcılık ve Kilimcilik” bölümlerinde verilmektedir.

Halı ve Kilim Teknikeri Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim Süresi 2 yıldır.

Halı ve Kilim Teknikeri Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “ Halıcılık ve Kilimcilik” ön lisans diploması ve “ Halıcılık ve Kilimcilik Teknikeri ” unvanı verilir.

Halı ve Kilim Teknikeri Çalışma Alanları
Ülkemiz için önemli bir ihracat potansiyeline sahip olan halıcılık sektörde, iyi yetişmiş halı ve kilim teknikerlerin iş bulma olanakları oldukça fazladır. Halı ve kilim teknikerleri, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezlerinde, özel dokuma fabrikalarında, özel işletmelerde çalışırlar veya kendi iş yerlerini açabilirler.

Halı ve Kilim Teknikeri Meslekte İlerleme
“Halıcılık ve Kilimcilik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde; Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

 

 

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni Hakkında Bilgi
Haberleşme Sistemleri Teknisyeni Görevleri
Ölçüm ve hesaplama uygulamaları yapar, Temel elektrik devre ve bağlantılarını yapar, Temel elektronik ve uygulamalarını yapar, Teknik ve meslek resim çizer ve okur, Ofis paket program uygulamaları yapar, Bilgisayar destekli tasarım yapar, Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapar, Bina içi haberleşme tesisatı kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir, Yerel dağıtım haberleşme şebeke ve tesisatı kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir, Telsiz telefonlar arızasını tespit ederek giderir, GSM telefonlar arızasını tespit ederek giderir, TV anten sistemleri kurulumu yapar, Uydu anten sistemleri kurulumu ve yazılım güncellemesi yapar, TV anten ve uydu sistemlerinde arıza tespit ve onarımı yapar.

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni Kullanılan Malzemeler
Ampermetre, voltmetre, ohmmetre, avometre, multimetre vb. ölçme ve kontrol cihazları, el breyzi, havya, pense, tornavidalar, kargaburnu, anahtar takımları, su terazisi, şakül vb. el takımları, çeşitli kablolar, yalıtım malzemeleri, fiş, ray, cıvata, somun vb. gereçler, Avometre, Sinyal jeneratörleri, osilaskop, mikrofon, hoparlör, kulaklık, özel amaçlı konvektörler ve elektronik bileşenler, haberleşme sistemleri test cihazları, Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni Özellikleri
Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni olmak isteyenlerin; Fen bilimleri, bilgisayar ve yabancı dil konularına ilgi duyan ve bu alanda başarılı, elleri ve gözleri sağlam (Renk körlüğü olmayan), gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, duyma problemi olmayan (Sesleri ayırt edebilen), kapalı ortamlarda çalışmaktan rahatsız olmayan, tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı, dikkatli, tedbirli ve sabırlı, sorumluluk duygusu gelişmiş, başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen kimseler olmaları gerekir.

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni Okulu
Mesleğin eğitimi; Anadolu teknik liseleri ve endüstri meslek liselerinin “Telekomünikasyon” bölümü ismiyle verilmekte iken yeni uygulamaya göre Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı Haberleşme Sistemleri dalı ismiyle verilmeye başlanmıştır. Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni Çalışma Alanları
Haberleşme Sistemleri Teknisyenleri / Telekomünikasyon Teknisyenleri; haberleşme cihazlarının imali, kurulması, bakım ve onarımı konularında faaliyet gösteren Türk Telekom, TRT, Silahlı Kuvvetler, GSM şirketleri ve özel telekomünikasyon şirketlerinde çalışabilirler. Haberleşme ilk çağlardan beri insanoğlu için bir gereksinim olmuştur. İnsanlar birbirlerine mesajlarını iletebilmek için çok değişik yol ve yöntemler denemişler, bu yöntemleri geliştirmek içinde sürekli yeni arayışlar içinde olmuşlardır. İlkel ve doğal yöntemlerle başlayan haberleşme, giderek yerini daha teknik, çeşitli ve hızlı yöntemlere bırakmıştır. Artık insanlar dünyanın bir ucundan diğerine, hatta aydan dünyaya haberleşebilmektedirler. Bir zamanlar lüks sayılabilen haberleşme cihazları artık en önemli ihtiyaç haline gelmiştir. Haberleşmeye, dolayısıyla haberleşme araçlarına olan ihtiyacın artması bu alanda yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da artırmıştır.

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni Meslekte İlerleme
Deneyim süresinin artması ve kişisel gayretle başteknisyenliğe kadar yükselebilirler, daha önceki yıllarda meslek liselerinin Telekomünikasyon bölümü mezunları ile yeni uygulamaya göre Elektrik – Elektronik Teknolojisi alanı Haberleşme Sistemleri dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, Açıkhava Reklâm Ürünleri ve Serigrafi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim), Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Otomotiv, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknikerliği, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknikerliği, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca daha önceki yıllarda meslek liselerinin Telekomünikasyon bölümü mezunları ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği lisans programlarını; şu anki uygulamaya göre Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Haberleşme Sistemleri dalından mezunlar ise Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Havacılık Y.O.), Kontrol Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık Y.O.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

 

 

 

Görsel İletişim Tasarımcısı Hakkında Bilgi
Görsel İletişim Tasarımcısı Görevleri
Ekranda tanıtımı yapılacak ürünü (bilgisayar oyunu, CD-ROM, Internet, televizyon programı vb.) inceler, bu ürünü izleyiciye en etkili şekilde sunacak ilk görüntüleri tasarlar; zihninde canlandırır, tasarımlarını çeşitli şekillerde çizer, bu çizimleri ilgili kişilerle (müşterilerle, o konuda çalışan diğer elemanlarla) birlikte değerlendirir, benimsenen tasarımı geliştirici çalışmalar yapar.

Görsel İletişim Tasarımcısı Kullanılan Malzemeler
Bilgisayar, CD-ROM, disket, kaset vb.

Görsel İletişim Tasarımcısı Özellikleri
Görsel iletişim tasarımcısı olmak isteyenlerin; Sinema, televizyon, bilgisayarla iletişim konularına ve güzel sanatlara ilgili, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, Özgün şekil kompozisyonlarını zihinde canlandırabilme ve bunları çizim halinde ifade edebilme yeteneklerine sahip, çevresini gözlemleyen, ayrıntıları algılayabilen, başkaları ile iyi iletişim kurabilen ve işbirliği yapabilen kimseler olmaları gerekir.

Görsel İletişim Tasarımcısı Okulu
Meslek eğitimi; üniversitelere bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesi ile İletişim Fakültesinin Görsel Sanatlar , Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinde verilmektedir.

Görsel İletişim Tasarımcısı Okulu Kaç Yıllıktır
Bu programın eğitim süresi 4 yıldır.

Görsel İletişim Tasarımcısı Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Görsel İletişim Tasarımı” lisans diploması ve “Görsel İletişim Tasarımcısı” unvanı verilir.

Görsel İletişim Tasarımcısı Çalışma Alanları
Görsel tasarımcılar; Bilgisayar yazılım şirketlerinde, Reklam ajanslarında, çeşitli televizyon kanallarında, Film yapım, animasyon kuruluşlarında görev alabilirler. Görsel tasarımcılık hızla gelişen teknolojilere bağlı yeni bir meslek olduğundan dolayı bu meslek elemanlarına talep giderek artmaktadır. Alanla ilgili çalışmalar daha çok büyük şehirlere odaklanmıştır. Yurtdışına açılım olanakları da vardır. Görsel tasarımcılık yaratıcı kişiler için geleceği olan bir çalışma alanıdır.

Görsel İletişim Tasarımcısı Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Çalıştığı işyerinde daha ileri düzeyde yetki ve sorumluluklar alabilir. Yeni bir şeyler üretmek meslekte ilerlemeyi etkileyen önemli bir etmendir. Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan Görsel Sanatlar mezunları Meslek Liselerinde Radyo – Televizyon Alanının; Radyo – Televizyon Programcılığı, Grafik – Animasyon, Kameramanlık, Teknik Yapım – Yayın Dallarının alan ortak ve dal dersleri ,Diğer alanların Radyo – Televizyon Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri, Medya Okuryazarlığı dersleri verilmektedir.

 

 

 

Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı Hakkında Bilgi 
Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı Görevleri
Satılacak ürünleri cins, kalite, beden, renk ve fiyatlarına göre sınıflandırır, Satışa sunulacak ürünleri teslim alır, mal giriş kayıtlarını tutar, etiketler, satış yerine göre tasnif eder, vitrin düzenlenmesine yardımcı olur, ürün stoklarını kontrol ederek ihtiyaca göre depodan ürün takviyesi yapar, satılan ürünün satış afişini düzenler, dökümünü yapar, çıkışları izler, müşteriyi psikolojik olarak etkilemeye çalışarak onu satın almaya teşvik eder, müşteriyi ürünün firması, kalitesi ve kullanımı açısından bilgilendirir, müşterinin ürün seçmesine ve seçtiği ürünü denemesine yardımcı olur, satılmayan ürünleri askılarına asar ya da raflara kaldırır, müşterinin isteğini içeren siparişleri işletme yetkililerine bildirir, giyim ve giyim aksesuarları ile ilgili yazılı ve görsel yayınları takip eder, müşteri problemlerinin çözümüne yardımcı olur.

Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı Kullanılan Malzemeler
Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı sattığı malzemeye göre değişik nesnelerle çalışır. Bunun yanısıra mesleğini icra ederken; satacağı ürünlerin çeşitleri, satış fişi, yazar kasa, fatura, giysi ve aksesuar tanıtım katalogları, hesap makinesi, bilgisayar (Ürün çıkış-girişleri vb.), yıkama ve kullanma talimatlarını kullanır.

Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı Özellikleri
İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, girişken ve güleryüzlü, İkna yeteneği olan, konuşması düzgün ve anlaşılır, sorumluluk sahibi, mesleki bilgiyi takip edebilen, teknolojik gelişmelere açık olan, grup (ekip) çalışmasına yatkın, uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı, dış görünüşüne önem veren, temiz ve düzenli kişiler olmaları gerekmektedir.

Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı Çalışma Alanları
Giyim, insanlığın var oluşundan bu yana temel gereksinimler arasında yer alır. Sözcük anlamı “giyilecek şey, elbise, kıyafet olan giyimi, vücudu, doğanın etkilerinden koruyan, uygarlığın ilerlemesi ile değişiklik gösteren, insan vücuduna göre şekil alan giysilerin tümüdür” diye açıklayabiliriz. Modanın değişmesiyle birlikte giyim endüstrisi her mevsim piyasaya yeni ürünler sunmaktadır. Modanın çok fazla biçim değiştirdiği günümüzde değişen her moda akımı yeni giysiler ve yeni aksesuarlar oluşmasına neden olur. Bu ürünlerin giyim sektöründe yer edinebilmesi, gerek ürün ve aksesuarların kalitesine, gerekse bu konuda ürünü uygun şekilde sunan ve satabilen bilgili satış elemanına bağlıdır. Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlarının orta ve büyük ticarethanelerde çalışma olanakları vardır. Hizmet sektörünün gelişmesine paralel olarak satış elemanları kendi aralarında branşlaşmışlardır. (Örn. Kadın iç giyim satış elemanı gibi ) Kendi işyerini kurabilirler.

Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı Okulu
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Satış Elemanlığı” alanı “Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı” dalında verilmektedir.

Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı Meslekte İlerleme
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

 

 

 

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Hakkında Bilgi
Gıda Teknolojisi Teknisyeni Görevleri
Planlanmış olan üretimin gerçekleşmesi için gıda mühendisi ve gıda teknikerinin gözetimi altında; her türlü gıda maddelerinin (hububat, süt ve süt ürünleri, çeşitli et ürünleri, bitkisel gıdalar) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır, gıdaların sağlığa uygunluğunu kontrol için gıdalardan ve gıda katkı maddelerinden örnekler alır, laboratuarda değişik yöntemler kullanarak duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapar, sonuçları yorumlar, gerekli raporları düzenler, çıkan sonuçları ilgili kişilere iletir, kaliteli ve standart ürün üretilmesini sağlar, işletmelerde hijyen ve temizlik kurallarını uygular veya uygulanmasını sağlar, gıda üretiminde kullanılan en son teknolojileri takip eder,gıdaların uygun bir şekilde paketlenmesini ve muhafazasını sağlar.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Kullanılan Malzemeler 
Her türlü gıda ve gıda katkı maddesi, gıda üretiminde kullanılan makineler, analizler için laboratuar araç gereçleri, gerektiğinde bilgisayar, çeşitli kimyasal maddeler.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Özellikleri
Gıda teknolojisi teknisyeni olmak isteyenlerin; normal düzeyde genel yeteneğe sahip, kimya ve biyoloji konularına ilgili, gözleri sağlam ve görme gücü yüksek, dikkatli ve sorumluluk sahibi, başkaları ile işbirliği yapabilen kimseler olmaları gerekir.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Okulu
Mesleğin eğitimi meslek liselerinde Gıda Teknolojisi bölümü olarak verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liselerinde bu bölümün adı alan ismi olarak değiştirilmiş olup gıda kontrol, süt işleme, sebze ve meyve işleme, hububat işleme, zeytin işleme, çay üretimi ve işleme dallarında eğitim verilmektedir. Bu dallara ait bilgi edinmek için bakınız genel eğitim-öğretim dosyaları. Bu dosyadaki mesleğin eğitimine ilişkin bilgiler değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Okulu Kaç Yıllıktır
Gıda teknolojisi teknisyenliği mesleğinin eğitim süresi endüstri meslek liselerinde 4 yıl, teknik liselerde 5 yıldır.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Çalışma Alanları
Gıda teknolojisi teknisyenleri, gıda sanayii ile ilgili kamu (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında gıda üreten fabrikaların gıda laboratuarlarında ve özel gıda laboratuarlarında ara teknik eleman olarak çalışırlar.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Meslekte İlerleme
Gıda teknolojisi teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler. Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi alanının Gıda Analizi dalından ve “Gıda Teknolojisi” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve otel işletmeciliği (açıköğretim), turizm ve seyahat işletmeciliği, endüstriyel tavukçuluk, et endüstrisi, gıda teknolojisi, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, meyve-sebze işleme, süt ve ürünleri, tavukçuluk, yağ endüstrisi, zeytin endüstrisi, ev idaresi ( açıköğretim ) önlisans programlarına sınavsız olarak girebilirler. Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve beslenme ve diyetetik (Sağlık Y.O.), aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği, aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Gastronomi (Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Y.O.), Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Konaklama İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Seyahat işletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Seyahat İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turist Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turist Rehberliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Turizm İşletmeciliği (Turizm İşl. Ve Bilişim Y.O.), Turizm İşletmeciliği (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O., Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Turizm ve Otelcilik (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. ve Otel. Y.O.)lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

 

 

 

 

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Hakkında Bilgi
Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Görevleri
Giyim / hazır giyim / moda tasarımı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeni, bu program çerçevesinde, eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, işletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Kullanılan Alet ve Malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar. Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, transparan, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.), giyim bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; ütü ve ütü masası, manken (model), biçki makasları, riga, cetvel, T cetveli, mezure, dikiş iğnesi, toplu iğne, iplik, makas, biçki sabunu, teğel ipliği, konfeksiyon makası, gibi alet, makine ve malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, dikiş makineleri ve eğitim setleri.

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Özellikleri
Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeninin hem alanıyla ilgili, hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeni olmak isteyenlerin; şekiller arasındaki ve bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilen, el ve parmaklarını ustalıkla, göz-el-ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, renkleri ayırt edebilen, ayrıntıları algılayabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin “Hazır Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Endüstrisi Öğretmenliği” ve “Moda Tasarımı Öğretmenliği” bölümlerinde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır. Mesleğin eğitimi, üniversitelerin “Hazır Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Endüstrisi Öğretmenliği” ve “Moda Tasarımı Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Diploması
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve mezun olduğu alana göre “Giyim Öğretmeni”, “Hazır Giyim Öğretmeni”, “Giyim endüstrisi Öğretmeni” ve “Moda Tasarımı Öğretmeni unvanı verilir.

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Çalışma Alanları
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liseleri, Anadolu kız meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüsü, pratik kız sanat okulu ve halk eğitim merkezleri vb.), Giyim Üretim Teknolojisi Alanının; Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Terziliği, Erkek Terziliği, Kesim, Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı gibi dersler verirler. Tekstil sanayi ve hazır giyim sanayinin gelişmesi bu meslek elemanları için yeni iş sahalarını beraberinde getirmektedir. Meslek elemanları yüksek ücretle bu alanlara doğru yönelmekte ve buralarda çalışmayı tercih etmektedirler

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. Kendi işyerini açabilirler. Özel sektörde modelistlik, stilistlik alanlarında çalışabilirler.

 

 

 

 

Giyim Endüstrisi Öğretmeni Hakkında Bilgi
Giyim Endüstrisi Öğretmeni Görevleri
Giyim endüstrisi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Giyim endüstrisi öğretmeni bu program çerçevesinde; eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, işletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır, moda ile ilgili sektörü izler, bunların öğretim programına yansıtılması için ilgililere öneride bulunur.

Giyim Endüstrisi Öğretmeni Kullanılan malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük
çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, tv., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.), bilgisayar.

Giyim Endüstrisi Öğretmeni Özellikleri
Giyim endüstrisi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. giyim endüstrisi öğretmeni olmak isteyenlerin; renk ve şekilleri ayırt edebilen, estetik görüşe ve çizim yeteneğine sahip, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, girişimci kimseler olmaları gerekir.

Giyim Endüstrisi Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Giyim Endüstrisi Öğretmeni Çalışma Alanları
Giyim Endüstrisi Öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liseleri, anadolu Kız Meslek Liselerinde, Anadolu kız teknik liselerinde,mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde,çok programlı liselerde, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde ,pratik kız sanat okullarında, halk eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde Giyim Üretim Teknolojisi Alanının; Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Terziliği, Erkek Terziliği, Kesim, Konfeksiyon Makineleri Bakım onarım Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı gibi dersler verirler.Giyim endüstrisi ve tekstil sanayiinin hızla gelişiyor olması meslek elemanlarına tekstil sektöründe de iş bulma olanaklarına sahiptir.

Giyim Endüstrisi Öğretmeni Meslekte İlerleme
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyer yapabilirler.

 

 

 

 

Gıda Teknolojisi Teknikeri Hakkında Bilgi
Gıda Teknolojisi Teknikeri Görevleri
Hububat ürünlerinin, süt ve süt ürünlerinin, çeşitli et ürünlerinin, bitkisel yağların, meyve ve sebzelerin işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır, planlanmış olan üretimin gerçekleştirilmesi için önlemlerin alınıp uygulanmasını sağlar, Sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için gıdalardan ve gıda katkı maddesinden örnekler alır. Laboratuarda değişik analiz yöntemlerini kullanarak analiz yapar. Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir. İstatistik bilgiler elde eder, Hububat, baklagiller, kuru sebze ve meyve, kuru tütün, kakao, çay, un vb. mamullerin ilgili ambar zararlıları ile mücadele yöntemlerini bilir ve uygular, Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolünü yapar. Gıda hijyeni ve sanitasyonunu kontrol eder, Kalitesi bozuk ve sağlığa uygun olmayan ürünlerin piyasaya sürümüne izin verilmemesini sağlar, Üretilen gıda maddelerinin uygun olarak paketlenmesini ve paketleme işleminin düzenliliğini kontrol eder, çalıştığı birimde amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında iletişimi sağlar.

Gıda Teknolojisi Teknikeri Kullanılan Malzemeler
Her türlü gıda maddesi, Gıda mevzuatı ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler, Laboratuar malzemeleri, Optik analiz cihazları, Duyusal analiz cihazları, Kimyasal maddeler, İşletmenin olanakları ölçüsünde gerektiğinde bilgisayar, Ambar zararlıları ile mücadele araçları ve ilaçları.

Gıda Teknolojisi Teknikeri Özellikleri
Gıda Teknolojisi Teknikeri olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, Kimya ve biyoloji konularına ilgili, gözleri sağlam ve görme gücü yüksek, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Gıda Teknolojisi Teknikeri Okulu
Mesleğin eğitim yerleri meslek yüksek okullarının Gıda Teknolojisi programları bulunan üniversitelerde verilmektedir.

Gıda Teknolojisi Teknikeri Okulu Kaç Yıllıktır
Gıda Teknolojisi programlarında ön lisans düzeyinde 4 yarıyıllık dönemlerden oluşan, 2 yıl süreli eğitim verilmektedir.

Gıda Teknolojisi Teknikeri Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Gıda Teknolojisi” ön lisans diploması ve “Gıda Teknolojisi Teknikeri” ünvanı verilir.

Gıda Teknolojisi Teknikeri Çalışma Alanları
Gıda Teknolojisi Teknikerleri, gıda sanayii ile ilgili kamu (Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı kontrol Laboratuarı, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında (su ürünleri ile sebze ve meyve ürünlerinin işlendiği ve depolandığı işletmeler,İçme,kullanma,sanayi sularının, et, süt ürünleri, şekerli ve unlu gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerin kalite kontrol merkezlerinde, çevre koruma laboratuarları ve ilaç işletmelerinde) ara teknik eleman olarak çalışırlar. Gıda sektöründe gelişmiş teknolojilerden yararlanarak üretim yapan işletmelerin çoğalması bu alanda nitelikli eleman ihtiyacını sürekli kılacaktır.

Gıda Teknolojisi Teknikeri Meslekte İlerleme
“Gıda Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği, Bitki Koruma, Kimya ve Tarımsal Biyoteknoloji lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

 

 

 

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Hakkında Bilgi
Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Görevleri
Gemi, duba, fener, platform, liman gibi açık deniz ve kıyı yapılarının tasarımını yapar, Denizlerdeki doğal zenginlikleri değerlendirmek amacıyla mevcut teknolojiyi geliştirir ve bu amaca uygun yapıların inşa edilmesi faaliyetlerinde bulunur, gerektiğinde, deniz dibi boru döşeme faaliyetlerini yürütür, Deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda projeler geliştirir ve gerekli önlemlerin alınması yönünde çalışmalarda bulunur.

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Telefon, fax, telex gibi iletişim araçları, Bilgisayar, Çizim masası, çizimle ilgili alet ve malzemeler, Gösterge ve veri tabloları, büro malzemeleri.

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Özellikleri
Gemi ve deniz yapıları mühendisi olmak isteyenlerin; Üstün bir genel yeteneğe sahip, sayısal düşünme gücü olan, şekil ve uzay ilişkilerini iyi algılayabilen, göz-el koordinasyonuna sahip, bir işi planlayıp yürütebilme yeteneği olan, Fen bilimlerine özellikle fiziğe ilgili, öğrenmeye meraklı ve yaratıcı, kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekir.

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Okulu
Meslek eğitimi, ” Deniz Teknolojisi Mühendisliği” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ” Deniz Teknolojisi Mühendisliği” eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 4 yıldır.

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Deniz Teknolojisi Mühendisliği” lisans diploması ve ” Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisi ” unvanı verilir.

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Çalışma Alanları
Bu meslekte iş bulma olanakları oldukça fazladır. Gemi ve deniz yapıları mühendisleri Bakanlıklarda, Denizcilik Müsteşarlığında, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan kuruluşlarda, müşavirlik bürolarında, liman inşaatları ve işletmelerinde, yatırım kuruluşlarında, petrol şirketlerinin araştırma ve geliştirme ünitelerinde, class (Loyd) kuruluşlarında (açıklama ek bilgilerde), bankacılık ve sigortacılık alanlarında, çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Bu meslekte çalışan kadınların oranı oldukça düşüktür ve daha çok danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik çalışmalarında yer almaktadırlar. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve denizcilikle ilgili teknolojilerin geliştirilmesi yönündeki çabalar, bu mesleğe yönelik eğitim yerlerinin sınırlı oluşu ve değişik alanlarda iş bulma olanakları “Gemi ve Deniz Yapıları Mühendislerinin” işsiz kalma riskini önlemektedir. Özellikle son zamanlarda gemi ve deniz yapıları mühendisleri, işletme konusunda master eğitimine yönelmekte, gemi ve deniz yapıları işletme mühendisliği alanında çalışmalarını sürdürmeyi tercih etmektedirler. Gemi İnşaatı Mühendisliğini bitirenler isterlerse Gemi İnşaatı Öğretmeni olarak da görev yapabilirler. Fakat bunun için öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim almaları gerekir (örneğin tezsis yüksek lisans ya da pedagojik formasyon gibi).

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Meslekte İlerleme
Denizcilik alanında, uluslararası standartlara uyulması, yurtdışı ile yoğun ilişkiler, yabancı dilde yeterli olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle gemi ve deniz yapıları mühendisleri yabancı dil konusunda, özellikle, İngilizcede yeterli düzeye ulaşabilmek amacıyla dil kurslarına gidebilmektedirler. Ayrıca, zaman zaman, meslek odaları, üniversiteler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından, denizcilik alanındaki gelişmelerin üzerinde durulduğu kısa süreli eğitim programları veya seminerler düzenlenmektedir. Gemi adamı olarak çalışmak isteyenler ise, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından açılan kısa süreli kurslara devam ederek gemi makineleri hakkındaki bilgi ve becerilerini geliştirebilir ve kaptan, çarkçıbaşı olarak gemilerde hizmet vermeye yönelebilirler. Açık deniz veya kıyı yapılarından birindeki çalışmalara ağırlık verebilir veya dizayn, proje çizimi ya da kontrol mühendisliği konularında uzmanlaşabilirler, Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri ile yönetim kademelerinde yer alabilirler.

 

 

 

 

 

Gemi Makine Zabiti Hakkında Bilgi
Gemi Makine Zabiti Görevleri
Gemiye yakıt, yağ, su alınırken nezaret eder. Geminin seyri esnasında makine dairesinde nöbet tutar. Herhangi bir aksaklık tespit ettiğinde başmühendise haber verir. Her 2 saatte bir yaptığı peryodik kontrolleri makine kayıt defterine, basınç, ısı, yağ seviyesi, makine devirlerini ve çalışma saatlerini kayıt eder. Gemi makinelerinin periyodik bakım ve onarımını verilen talimatlar doğrultusunda yapar. Gemide yapılan yangın tatbikatlarına katılır. Makine arızalarının tespitini yapar, başmakiniste bilgi verir. Başmakinistin talimatı doğrultusunda hareket eder.

Gemi Makine Zabiti Kullanılan Malzemeler
Enjektör Test Cihazları, Ölçü aletleri ( Kumpas, Kompresör, Mikrometre ), Oksijen ve Kaynak Takımları, Torna Tezgahı, Anahtar Takımları.

Gemi Makine Zabiti Özellikleri
Gemide, kapalı ortamda çalışmaktan hoşlanan, fiziğe özellikle de mekanik konulara ilgili, ekip çalışmasına yatkın, Deniz tutması rahatsızlığı olmayan, bedence güçlü, el-göz koordinasyonuna sahip, işitme sorunu olmayan, sesleri ayırt edebilen, sorumluluk duygusuna sahip, dikkatli, sabırlı, sakin kimseler olmaları gerekir.

Gemi Makine Zabiti Okulu
Mesleğin eğitimi, belirtilen Meslek Yüksek Okullarının Gemi Makineleri İşletme bölümlerinde verilmektedir.

Gemi Makine Zabiti Okulu Kaç Yıllıktır
Gemi makineleri teknikerliğinin eğitim süresi 2 yıldır.

Gemi Makine Zabiti Çalışma Alanları
Gemi makineleri teknikerlerinin çalışma alanları denizcilik sektörünün gelişmiş olduğu bölgelerdir. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle, meslekte yüksek öğrenim görmüş meslek mensuplarına ihtiyaç duyulacağı söylenebilir. Yapılan araştırmalarda meslek elemanlarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler ve özel sektör gemilerinde iş bulabildikleri görülmüştür. Yabancı dil sorunu olmayan meslek elemanları yabancı bandıralı gemilerde de iş bulabilmektedir.

Gemi Makine Zabiti Meslekte İlerleme
Gemi makineleri ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Otomotiv Öğretmenliği Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca, gerekli koşullara sahip olmaları ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından açılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde İkinci Makinist ve Baş Makinistliğe yükselebilirler.

 

 

 

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Hakkında Bilgi
Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Görevleri
Yeni inşa edilecek, yenileştirilecek veya onarımı yapılacak gemilerin, itici kuvvet sistemlerinin, güç merkezlerinin, ısıtma havalandırma sistemlerinin, dümen-dişli mekanizmalarının, pompaların ve diğer mekanik ve elektrik teçhizatının projelerini yapar ve bu projelerin veya proje taslaklarının gemi genel planına yerleşimini sağlar, Gemi genel planına, müşteri isteklerine ve uluslararası standartlara uygun olarak, makine ve ekipmanları seçer ve geminin mühendislik hesaplarını yapar, gerekli malzemenin alımı için istenen nitelikleri belirler, Projeler doğrultusunda yapım, işletim ile bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlar, Teknolojik gelişmeleri izler.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Bilgisayarlar ve hesap makineleri, Ölçü ve kontrol aletleri, Çizim alet ve malzemeleri ile büro malzemeleri, çizim masası, Telefon, fax gibi iletişim araçları.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Özellikleri
Gemi makineleri işletme mühendisi olmak isteyenlerin; Üstün bir genel yeteneğe sahip, sayısal düşünme gücü olan, Şekil ve uzay ilişkilerini iyi algılayan, Mekanik ilişkileri görebilen, bir makineyi tasarlayabilen, göz-el koordinasyonuna hakim, bir işi planlayıp yürütebilme yeteneklerine sahip, Fen bilimlerine özellikle fiziğe ilgili, Öğrenmeye meraklı ve yaratıcı, kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekir.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitimin süresi 4 yıldır.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ” lisans diploması ve “Gemi Makineleri İşletme Mühendisi ” unvanı verilir.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Çalışma Alanları
Gemi makineleri mühendislerinin iş bulma olanakları oldukça fazladır. Gemi makineleri mühendisleri Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları,Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi Kamu İktisadi Teşebbüslerinde; resmi ve özel tersaneler; deniz taşımacılığı yapan özel kuruluşlarda; class (Loyd) kuruluşlarında (açıklama ek bilgilerde); gemi makineleri imal eden fabrikalarda; bu makinelerin alım-satımını yapan ticarethanelerde; mühendislik bürolarında çalışabilmektedirler. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğu ve Türk Denizciliğinin Dünya Denizciliğinde yer almayı ve uluslararası standartlara ulaşmayı hedeflediği göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte bu meslekte nitelikli işgücü ihtiyacının artabileceği düşünülmektedir. Bu meslekte çalışan kadınların oranı oldukça azdır (%l-2) ve daha çok proje çalışmalarında yer almakta, akademik kariyer edinmeye yönelmektedirler. Herhangi bir işsizlik durumunda, gemi makineleri mühendisleri, makine mühendislerinin (Genel) işlerine yönelebilmekte veya gemi inşaatı mühendisi olarak çalışma hayatında yer alabilmektedirler.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Meslekte İlerleme
Denizcilik alanında ve gemi sanayinde uluslararası standartlara uyulması, yurtdışı ile yoğun ilişkiler, yabancı dilde yeterli olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle gemi makineleri işletme mühendisleri yabancı dil konusunda özellikle İngilizcede yeterli seviyeye ulaşabilmek amacıyla dil kurslarına gidebilmektedirler. Ayrıca zaman zaman, meslek odaları, üniversiteler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından, denizcilik ve gemi sanayindeki gelişmelerin üzerinde durulduğu kısa süreli eğitim programları veya seminerler düzenlenmektedir. Gemi adamı olmak isteyen gemi makineleri işletme mühendislerine yönelik İTÜ Denizcilik Fakültesinde eğitim programları düzenlenmektedir. Bu eğitimde gemi bilgisi ve malzeme ile seyir halindeki gemilerin işletilmesi konuları üzerinde durulmaktadır. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda gemi makine mühendisleri, uzak yol makine zabiti olarak da çalışma hayatında yer alabilmektedirler. Gemi makineleri işletme mühendisleri, proje çizimi, projelerin uygulamaya konulması,yapılan çalışmaların uluslararası standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi, makinelerin imali ve kurulması vb. çalışmalardan birine ağırlık verebilir ve o alanda uzmanlaşabilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

 

 

 

 

 

Gemi İnşaatı Teknikeri Hakkında Bilgi
Gemi İnşaatı Teknikeri Görevleri
Gemi inşaatı teknikeri; Proje tasarımı ve çizimini yapar, Gemi inşasında kullanılan malzemeleri sınıflandırır ve muayene eder, Çeliklere kullanılacak ısıl işlemlerin yapım tekniklerini uygular, Ölçme ve kontrol aletlerini kullanarak doğru ve hassas ölçme ve kontrol işlemlerini yapar, Soğuk şekillendirme makinelerinde kesme ve bükme uygulamaları yapar, Boru bağlantı elemanlarını kullanarak boru bağlantıları kurar, Boya ve raspa (demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas vb. çıkarma, pürüzleri gidermek amacıyla kullanılan iri dişli bir törpü) işlerinin yapılmasını sağlar, kalite kontrol işlemlerini yapar, Bakım ve onarım işlerini yapar ve/veya yapılmasını sağlar, basit gemi elemanlarını yapar, koruyucu gaz ve toz altı kaynak yöntemleri ile temel kaynak işlemleri yapar.

G emi İnşaatı Teknikeri Kullanılan Malzemeler
Çizim takımları, Ölçme ve kontrol aletleri, çeşitli büro malzemeleri, sıcak kesme aletleri, Kaynak makineleri, Soğuk şekillendirme makineleri, el takımları ve montaj elemanları, Bilgisayar ve hesap makinesi.

Gemi İnşaatı Teknikeri Özellikleri
Gemi inşaatı teknikeri olmak isteyenlerin; Fen ve matematik derslerine ilgili ve başarılı, Mekanik yetenek, el becerisi, göz-el koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, Plan yapma yeteneği gelişmiş ve planlarını uygulamaya koyabilen, İşbirliğine yatkın, açık havada çalışmaktan hoşlanan, sabırlı, dikkatli, tedbirli, rutin işlerde uzun süre çalışabilen, birden fazla işi aynı anda yapabilen, bedence sağlam kimseler olmaları gerekir.

Gemi İnşaatı Teknikeri Okulu
Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Gemi İnşaatı” programında verilmektedir.

Gemi İnşaatı Teknikeri Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi lise eğitiminden sonra 2 yıldır.

Gemi İnşaatı Teknikeri Diploma
Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Gemi İnşaatı” önlisans diploması ve “Gemi İnşaatı Teknikeri” unvanı verilmektedir.

Gemi İnşaatı Teknikeri Çalışma Alanları
Gemi inşaatı teknikerlerinin çalışma alanları denizcilik sektörünün gelişmiş olduğu bölgelerdir. Kamu ve özel sektöre bağlı çeşitli tersanelerde ve gemi tasarımı bürolarında, mekanik atölyelerde, (kaynaklı imalat, talaşlı imalat, döküm), liman ve liman işletmelerinde gemi teknik personeli olarak iş bulabilirler. İş bulma olanağı yüksek bir meslektir.

Gemi İnşaatı Teknikeri Meslekte İlerleme
“Gemi İnşaatı” önlisans programını başarı ile tamamlayanlar, ÖSYM tarafından her yıl açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde “Deniz Teknolojisi Mühendisliği,Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Denizcilik Müsteşarlığı ve Gemi Mühendisleri Odasının düzenlemiş oldukları Gemi Dizaynı ve Çizimi, Gemi Makineleri, Gemi Motor ve Bakımı vb. kurs ve seminerlere katılarak alacakları yeterlilik sertifikaları ile de meslekte ilerleyebileceklerdir.

 

 

 

 

 

Gemi Elektroniği Teknisyeni Hakkında Bilgi
Gemi Elektroniği Teknisyeni Görevleri
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve ulusal otorite tarafından konulmuş kurallara uygun olarak; Gemi elektronik haberleşme donanımının test, bakım ve onarım işlerini yapar, Gemi elektronik seyir (Radar, Gyro, Auto-pilot, Echo-sounder, Speed-log, OPS, ECDIS vb.) ve diğer elektronik ölçme, kontrol ve kumanda donanımının test, bakım ve onarım işlerini yapar, Gemide onarımı mümkün olmayan elektronik haberleşme seyir ve diğer elektronik donanım arızalarını rapor ederek kıyı servislerince onarımını sağlatır, Genel ve gerektiğinde acil durum haberleşmelerini yersel, göksel ve uzay ortamını kullanan (DSC, Telsiz-telefon, Teleks, Faks, Mors vb.) donanım aracılığıyla yapar. Karada çalışanlar yukarıdakilere ek olarak her türlü gemi elektronik donanımının montajını yapar.

Gemi Elektroniği Teknisyeni Kullanılan Malzemeler
Bir elektronik atölyesinde bulunması gereken her türden ölçme, üretim, test, bakımonarım araç ve gerecini kullanır. Bunlardan bazıları; Havya, avometre, Osiloskop, lojik analizör, spektrum analizör, Mikroişlemci ve EPROM programlayıcıları, Değişik özellikli güç kaynakları ve ölçme aygıtları, Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) donanımı, Radar, Gyro, Auto-pilot, Echo-sounder, Speed-log, GPS, ECDID donanımı vb.

Gemi Elektroniği Teknisyeni Özellikleri
Gemi elektroniği ve haberleşme teknisyeni olmak isteyenlerin: Fen bilimleri özellikle fizik ve matematik alanında başarılı, Elektronik ve mekanik işlere karşı ilgili, Şekil algısı yeteneğine sahip, göz ve ellerini uyum içinde kullanabilen, uzun süreli ve karmaşık işlerde yoğun dikkat ve sabır gösterebilen, bedence ve ruhsal yönden sağlıklı ve dayanıklı, Teknolojik gelişmeleri izlemeye hevesli kimseler olmaları gerekir.

Gemi Elektroniği Teknisyeni Okulu
Meslek eğitimi, meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu Denizcilik Meslek Liseleri ve Anadolu denizcilik teknik liselerinin Gemi Elektroniği ve Haberleşme isimli bölümde verilmekte iken yeni uygulamaya göre Denizcilik alanı altında Gemi Elektroniği ve Haberleşme dalı ismiyle verilmektedir.

Gemi Elektroniği Teknisyeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Gemi Elektroniği Teknisyeni Çalışma Alanları
Uluslararası ve ulusal sularda, yabancı ve Türk bandıralı gemilerde ve kıyıda bakım servislerinde, kıyı telsiz istasyonlarında teknisyen olarak çalışırlar. Son yıllarda kadınlar için de yeni yeni çalışma alanı yaratılmaktadır.

Gemi Elektroniği Teknisyeni Meslekte İlerleme
Yabancı dil bilgisi, meslekte ilerlemenin ve kişinin kendini geliştirmesinin temel şartı olup, özellikle yabancı gemilerde ve şirketlerde iş bulmayı kolaylaştıran bir unsurdur. Gemi elektroniği ve haberleşme teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler. Meslek liselerinin Denizcilik alanı “Gemi Elektroniği ve Haberleşme”dalından mezun olanlar; Açık hava Reklâm Ürünleri ve Serigrafi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme, (Uzaktan Eğitim) Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik(Uzaktan Eğitim) Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim), Enerji, Güverte, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim) Otomotiv, Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri, Sualtı Teknolojisi, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknikerliği, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknikerliği, Yatçılık ve Yat İşletmeciliği ön lisans programlarına sınavsız olarak girebilirler. Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği, Güverte (Deniz İşetmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

 

 

 

 

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Hakkında Bilgi
Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Görevleri
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler,ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.).

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Özellikleri
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeni olmak isteyenlerin; Ayrıntıları algılama gücüne sahip, okumaktan ve araştırma yapmaktan hoşlanan, düşüncelerini sözle ve yazı ile etkili bir biçimde ifade edebilen, Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Okulu
Üniversitelerin Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Televizyon Gazeteciliği, Medya İletişim Sistemleri, Basın ve Yayın, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkile,r Basım ve Yayımcılık, İletişim Sanatları bölümlerini bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar bu alanda öğretmen olarak atanmaktadırlar.

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 4 yıldır.

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları alanlarla ilgili lisans diploması ve unvanlar verilir.

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Çalışma Alanları
Bu alana öğretmen olarak atananlar Anadolu iletişim meslek liselerinde alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ayrıca ihtiyaç olması halinde İletişim Teknikleri ve uygulaması, Radyo TV Haberciliği, Okuma ve Anlama Teknikleri, Haberleşme Hukuku,Basın Ahlakı, İnsan İlişkileri,Halkla İlişkiler, Hukuk, Ekonomi, Bilgisayar, alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ve diğer alanların Gazetecilik / Halkla ilişkiler alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek derleri verebilmektedirler.

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

 

 

 

 

Gazete Muhabiri Hakkında Bilgi
Gazete Muhabiri Görevleri
Ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal vb. nitelikteki olayları izler, Olaylar arasından, araştırmaya değer olanları belirler, araştıracağı olay hakkında kimlerden bilgi alabileceğini belirler, çeşitli kaynaklardan sözlü veya yazılı olarak verilen bilgileri toplar, Topladığı bilgileri değerlendirir, doğruluğunu kontrol eder, bilgileri anlaşılır bir dille yazar, önemli noktaları vurgular, bilgileri haber merkezine gönderir.

Gazete Muhabiri Kullanılan Malzemeler
Daktilo, Fotoğraf makinesi, Teyp, Teleks, Faks, Bilgisayar, Telefoto, Telefon, Telsiz, çeşitli kırtasiye malzemeleri.

Gazete Muhabiri Özellikleri
Gazete muhabiri olmak isteyenlerin; Düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına aktarabilen, Çevresinde olup bitenlere ilgili, dikkatli, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, girişken, okumaya ve çevresini incelemeye meraklı, olayları doğru değerlendirebilen, değişik ortamlarda, gerektiğinde stres altında çalışabilen kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir faktördür.

Gazete Muhabiri Okulu
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı iletişim fakültelerinin “Gazetecilik” bölümlerinde verilmektedir.

Gazete Muhabiri Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Gazete Muhabiri Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Gazetecilik” lisans diploması ve “Gazete Muhabiri” unvanı verilir.

Gazete Muhabiri Çalışma Alanları
Gazete muhabirleri habercilikle ilgili olan bütün basın kuruluşlarında (gazete,dergi) çalışabilirler. Haberciliğe daha ciddi yaklaşan gazetelerde çalışanlar dünyada olup bitenlere (ekonomi, borsa, politika, sağlık, eğitim, hukuk) ilişkin olabildiğince fazla ve doğru bilgi verirler. Magazin gazetelerinde çalışan gazete muhabirleri ise sanat, moda ve sosyete dünyasında meydana gelen olayları araştırır ve yazarlar. Gazete muhabirleri çıktığı saate göre sabah gazetesi, akşam gazetesi; ya da yayınlandığı sıklığa göre günlük gazete, haftalık gazete ayrıca yerel, ulusal ya da uluslararası gibi çeşitli gazetelerde çalışabilirler. Genel olaylarla ilgili bilgi veren gazetelerin yanı sıra yalnızca belirli kesimleri ilgilendiren özel bazı konularda ki haber ve makalelerin bulunduğu gazetelerde vardır. Çok nadirde olsa yabancı dilde yayın yapan gazetelerde çalışabilir. Gazetecilik ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduğundan mezunların iş bulma şansı ülkenin ekonomisi ve gelişmişliği ile çok sıkı ilişkilidir.

Gazete Muhabiri Meslekte İlerleme
Gazete muhabirliği mesleğinde ilerleme bireyin kendisini yetiştirmesine bağlıdır. Meslek elemanları, spor muhabirliği, polis muhabirliği, ekonomi muhabirliği, magazin muhabirliği gibi alanlarda uzmanlaşabilirler. Kişi herhangi bir alanda muhabir olarak çalışabileceği gibi kendini yetiştirmesiyle köşe yazarlığına, genel yayın müdürlüğüne kadar yükselebilir. Başarılı çalışmalar yapan muhabirler daha yüksek tirajlı gazetelere geçebilirler. Ücretlerinde önemli ölçüde artış olabilir. Üniversitelerde akademik kariyerini yükselterek öğretim görevlisi olarak da meslek yaşantısını sürdürebilir.

 

 

 

Futbolcu Hakkında Bilgi
Futbolcu Görevleri
Dayanıklılık, hız, fizik-kondisyon ve psikolojik olarak karşılaşmalara hazırlanır. Spor eğitimcisi (Antrenör) veya teknik direktörün hazırladığı antrenman programları çerçevesinde bireysel ve takım antrenmanlarına katılır. Maç takviminde (Fikstür) belirtilen şehir içi ve şehir dışı maçlara katılır. Bedensel sağlığını korur ve fiziksel sakatlıklarının tedavisini yaptırır. Futbolun ve sporcunun belirlenmiş ve yazılı hale getirilmiş oyun ve disiplin kurallarına uyarak oyun stratejisini uygular. Takım arkadaşlarıyla antrenman içi ve dışında uyumlu ilişkiler geliştirir. Teknik direktör/antrenör/kulüp yöneticileri/idari kadro/sporcu arkadaşlarıyla iyi diyalog sağlar. Kadro dışında kaldığında takımına destek verir ve fiziksel ve psikolojik olarak kendini sürekli iyileştirir.

Futbolcu Kullanılan Malzemeler
Çalışma aletleri, kondisyon aletleri, ağırlık, oyun topları ve çeşitli spor araç – gereçleri, Spor aksesuar ve giysileri (Eşofman, şort, tişört, yağmurluk, tozluk vb)

Futbolcu Özellikleri
Futbolcu olmak isteyen kimselerin; Spora ve özellikle futbola ilgili ve yetenekli, bedensel olarak güçlü ve dayanıklı, göz, ayak eşgüdümü gelişmiş, çevik, hızlı ve sportif zekâya, spor ahlakına ve disiplinine sahip, hırslı ve azimli, sabırlı, dikkatli, Ruhsal sağlığı yerinde olan kimseler olmaları gerekmektedir. Not: Yaş olarak futbola başlama yaşının geçmemiş olması gereklidir. (İdeal başlama yaşı 5–7 dir.)

Futbolcu Çalışma Alanları
Futbolcular amatör ve profesyonel liglerdeki spor kulüplerinde futbol oynamakta ve transfer sonucu kulübünü değiştirmektedir. Futbolcunun genellikle sahada oynadığı yer doğrultusunda (santrfor, defans oyuncusu vb) transferi gerçekleşir. Profesyonel ve amatör futbolcu olmasına göre futbol kariyeri şekillenir. Futboldaki yeteneği ve çeşitli maçlarda kendini göstermesi ve iyi bir futbol kulübün alt yapısında başlangıç yapması, futbol kariyerini sürekli iyi yere getirir. İyi bir futbol kariyeri, sakatlık, takımının küme düşmesi, sezon sırasında performansında düşme ve/veya kendini yeterince gösterememe sonucu daha alt kümelerde futbol oynamasını beraberinde getirebilir. Ancak son yıllarda lisanslı menajerlik sisteminin gelişmesiyle futbolculara ait bilgiler çeşitli yurtiçi – yurtdışı spor kulüplerine duyurulmakta ve futbolcunun bir kulüple anlaşması sağlanmaktadır. Amatör kümeden profesyonel kulübe transfer olabileceği gibi profesyonel 1.lig takımından 2.lig takımında da oynayabilir. Futbolcunun futbol sezonu içinde gösterdiği performans transfer durumunu etkilemektedir. Ayrıca futbol maç ve antrenman esnasında sakatlanma riski çok olan bir spor olduğundan sakatlanma sonucu transfer yapamama, spordan sürekli veya belirli bir süre uzak kalma riski çalışma yaşamını olumsuz etkilemektedir.

Futbolcu Okulu
Meslek eğitimi; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan “ Futbol Eğitim Kursları” nda, Amatör ve profesyonel futbol kulüplerinin alt yapıları için oluşturulan futbol okullarında, Belediyelerin düzenlediği futbol kurslarında, çeşitli kuruluş ve üniversitelerin futbol kursu organizasyonlarında verilir. Ancak; bu eğitime kısa süreli katılanların ötesinde bir futbol kulübü bünyesinde yeteneğinden dolayı futbolcu olmak için seçilen ve sporuna bir kulüp bünyesinde devam eden ve lisanslı olarak spor yaşantısını sürdüren kişiler “Futbolcu”olarak adlandırılır.

Futbolcu Okulu Kaç Yıllıktır
Futbol eğitimi, en az 5- 7 yaş arasında başlamalıdır.

Futbolcu Meslekte İlerleme
Alt yapıda PAF Takım, Süper Genç Takım, Genç Takım, Yıldız Takım, Minik Takım olarak kariyerlerini sürdüren futbolcular yaş ve oyun gücüne göre Amatör ligden Profesyonel üçüncü lig, ikinci ve birinci lig takımlarında oynayarak ve transferleri gerçekleşerek yükselebilirler. Futbol sonrası eğitim alarak Antrenör, Teknik Direktör, Teknik ve İdari Menajer, Spor Yöneticisi veya yetenekleri doğrultusunda basında Spor Yorumcusu veya Spor Yazarı olabilirler. Ayrıca; Türkiye Futbol Federasyonu her yıl futbolcu yetiştirme tazminatlarını belirleyerek klüplere ekonomik katkı sağlamaktadırlar. Yetiştirme tazminatları; Birinci Kategori: Türkiye Profesyonel Birinci Süper Ligi Kulüpleri, İkinci Kategori: Türkiye Profesyonel İkinci Ligi A Kategorisi Kulüpleri, Üçüncü Kategori: Türkiye Profesyonel İkinci Ligi B Kategorisi Kulüpleri, Dördüncü Kategori: Türkiye Profesyonel Üçüncü Ligi Kulüpleri ve Amatör Liglerde Yer Alan Kulüpler olarak dört grupta verilmektedir. Futbolcu yetiştirme tazminatı; mücadele eden takımlarda yetişen futbolculara kategorisine göre farklı olacak şekilde ve Euro cinsinden ve kulüpler tarafından ödeme günündeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden Yeni Türk Lirası şeklinde yapılmaktadır.

 

 

 

 

Frezeci Hakkında Bilgi
Frezeci Görevleri
Freze tezgâhını çalışmaya hazırlar, yapılacak işe göre tezgâhta kullanacağı çakıları seçer, talaş kaldıracağı malzemenin ve kesicinin cinsine göre, devir sayısını seçer, işin gereğine göre işlemi elle veya otomatik olarak sürdürür, kesicinin körlenmemesi ve işlenen yüzeyin kaliteli olması için, işlenen malzemenin ve kesicinin cinsine göre soğutma sıvısını seçer ve kullanır, İşlem sırasında tezgâhın hassas ölçü tamburlarını kullanır, ayrıca ölçü aletleri ile işlenen parçanın ölçülerini sık sık kontrol eder, İşlem tamamlanınca tezgâhı durdurur, yapılan işi sökmeden önce ölçü kontrollerini bir kez daha yapar, kesiciyi söker temizler, yerine takar, Tezgâhın basit bakım ve temizliğini yapar.

Frezeci Kullanılan Malzemeler
Freze tezgâhı, Planya başlığı, Mengene ve iş bağlama aparatları, Dişli takımı ve aparatları, Freze modül çakıları, Bölüntülü döner tabla, Freze malafaları, Ayarlı destek, Ölçme ve kalite kontrol aletleri, Frezecilikle ilgili çizelgeler, İş güvenliği ile ilgili araç ve gereçler.

Frezeci Özellikleri
Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilme gücüne ve görme keskinliğine sahip, alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, Ölçme – kalite kontrol aletlerini kullanabilecek ölçüde, el ve gözünü eşgüdümle ve ellerini ustalıkla kullanabilen, dikkatli, iş güvenliği konusunda duyarlı, uzun süre ayakta durabilen kimseler olmaları gerekir.

Frezeci Çalışma Alanları
Frezeciler makine ve makine parçaları üreten fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Endüstriyel modelleme ve endüstriyel kalıcılık sektöründe, Endüstriyel AR-GE çalışmaları ile ilgili alanlarda çalışırlar. Makine ve aletlerin artması tamir ve bakım sorununu birlikte getirmiştir. Bunun yanında çeşitli sanayiler için dişli parça vb. üretimi de gereklidir. Dolayısıyla meslek elemanlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Kendi işyerini kurmak isteyenlerin belirli bir sermaye birikiminin olması gerekir. Gelecekte meslekte teknolojik gelişmeye paralel olarak tezgâhların bilgisayar sistemine bağlanması (Bilgisayarlı Nümerik Kontrol Sistemi) mesleği ve mesleği yürüten kişilerde aranan özellikleri büyük ölçüde etkileyecektir. Bilgisayar kullanımı büyük önem kazanacaktır.

Frezeci Okulu
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Makine Teknolojisi” alanı “Frezecilik” dalında verilmektedir.

Frezeci Okulu Kaç Yıllıktır
Frezecilik mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır.

Frezeci Meslekte İlerleme
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yılsonunda ustalık sınavlarına atılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Halen çalıştıkları kamu ve özel işyerlerince açılan kısa süreli kurslara devam eden ustalar teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin mesleğe etkileri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Modüler sistemde Makine Teknolojileri altında yer alan dallardan birinde (Tesviyecilik, Tornacılık, Taşlama ve Alet Bilemeciliği, Kalıpçılık ile Vargel Planyacılık) yeterlilik kazanmak istendiğinde alan ortak ve beceri dersleri dışındaki seçeceği dal meslek derslerini almak suretiyle benzer meslekte yeterlilik ve sertifikaya sahip olabilirler.

 

 

 

 

 

Fotoğrafçılık Teknikeri Hakkında Bilgi
Fotoğrafçılık Teknikeri Görevleri
Fotoğraf çekimi öncesi stüdyo içi veya stüdyo dışında fotoğraf çekim ortamını hazırlar, Fotoğraf makinesinin ışık durumuna ve konumuna göre ayarlarını yapar, kullanılacak fotoğraf makinesi dijital değil ise filmleri makineye takar, Müşteri ve/veya nesneyi çekime hazırlar, görüntüyü ayarlayarak müşterinin istediği nitelikteki çekimi yapar, Fotokimyasal maddeleri kullanarak, suyun saflığını ayarlayarak filmin geliştirme ağartma, sabitleme, renk ve pozitife çevirme banyolarını yapar. Filmi kurutur, tasnifini yapar, rötuşlarını tamamlar, baskı yapar veya baskı için bilgisayara aktarır, çıktılarını alır, Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.

Fotoğrafçılık Teknikeri Kullanılan Malzemeler
Banyo yapımında kullanılan kimyasal maddeler, bilgisayar, bilgisayar programları, photoshop, photostyler vb. çeşitli ebatlar ve özelliklerde fotoğraf makineleri, dijital atölye baskı makineleri, medya kartları, dia çoğaltma makinesi, boya tabancası, kağıt makas takımı, kurşun kalem takımı, karanlık oda lambası, kart banyo makinesi, objektif, profesyonel flaş sistemleri (flaş, paraflaş, akülü flaş, atbox, şemsiye), scanner, film (renkli, siyah beyaz, slayt filmi, APS filmi, instant filmi,) çeşitli ebatlarda resim kartları.

Fotoğrafçılık Teknikeri Özellikleri
Fotoğrafçılık teknikeri olmak isteyenlerin , Yoğun ve yaygın dikkat yeteneği gelişmiş, ayrıntıyı algılayabilen, şekil ilişkileri,uzay ilişkilerini görebilen, Görme keskinliği, renk algısı iyi, İnsanlarla iyi ilişki kurabilen, işbirliğine yatkın, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, Güzel sanatlara ilgili, yaratıcı, sorumluluk sahibi, dışa dönük, sabırlı, sakin eleştiriye açık olan kimseler olması gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran en önemli özelliktir.Renk körlüğü, ileri derecede görme bozuklukları, el ve ayak sakatlığı bu mesleğin yürütülmesini engelleyebilir.

Fotoğrafçılık Teknikeri Okulu
Mesleğin eğitimi sadece Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Çanakkale Meslek Yüksek Okulu “Fotoğrafçılık” bölümünde verilmektedir.

Fotoğrafçılık Teknikeri Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi iki yıldır.

Fotoğrafçılık Teknikeri Diploma
Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Fotoğrafçılık” Önlisans diploması ve “Fotoğrafçılık Teknikeri” unvanı verilmektedir.

Fotoğrafçılık Teknikeri Çalışma Alanları
Günlük yaşantımızın bir parçası olan fotoğraf makinesi, günümüzde optik ve sayısal sistemlerin gelişmesi ile her sektöre farklı amaçlarla hizmet veren bir makine durumuna gelmiştir. Yaşamın bir kesitinin kayıt edilmesi olarak tanımlanan fotoğraf, bazı temel noktalarda gereksinim olmakla birlikte aynı zamanda insanların özel anlarını kaydetmek için kullandıkları bir araçtır. Günümüzde fotoğrafçılık mesleği bir sanat ve haberleşme aracı olarak ilerlerken; optik aygıtların gelişmesi sonucu astronomi, mikrobiyoloji, histoloji vb. bilim dallarında da giderek artan biçimde kullanılmaktadır. Meslekte edinilen bilgi ve beceriler, fotoğrafçılığın kullanıldığı pek çok alanda, özellikle reklamcılıkta, matbaacılıkta, basında, sinema ve video çekiminde kullanılmaktadır. İş yaşamında stüdyo fotoğrafçılığının yanısıra, tanıtım (sanayi ve reklam) fotoğrafçılığı ve aktüel fotoğrafçılık gibi yeni uzmanlaşma alanları da gözlenmektedir. Teknolojik gelişmeler sonucunda, bilgisayarın sektöre girmesiyle ortaya çıkan dijital (sayısal) fotoğrafçılık ve son zamanlarda gelişen lazerle dijital baskının yakın gelecekte önemli oranda yaygınlaşması ve klasik fotoğrafçılığın uygulama alanlarını genişletmesi beklenmektedir. Fotoğrafçılık mesleğinde gelişen teknoloji özellikle laboratuar hizmetlerinde kendini göstermiş, bu alanda çalışan kadın işgücü sayısında artışlar gözlemlenmeye başlanmıştır. Bu meslekte iyi eğitim görmüş nitelikli fotoğrafçılara olan talep giderek artmaktadır.

Fotoğrafçılık Teknikeri Meslekte İlerleme
Fotoğrafçılık önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde Basın ve Yayın, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Grafik, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Sanatları, Grafik Tasarımı, Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, , Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Radyo ve TV, Radyo-Sinema ve TV, Sinema ve TV, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans Programlarına dikey geçiş yapabilirler. Çalıştıkları işyerinde yönetici sorumluluğuna getirilebilirler.

 

 

 

Fotoğraf Baskıcı Hakkında Bilgi
Fotoğraf Baskıcı Görevleri
İş organizasyonu yapar, çalışma ortamını temizler, iş güvenliği tedbirlerini alır, Filmi, kâğıtları ve banyoları hazırlar, Fotokimyasal malzemeleri hazırlar ve suyun saflığını kontrol eder, Film geliştirme, ağartma, sabitleme, temizleme ve koruma, renk ve pozitif çevirme (slâyt çekimlerinde) banyolarını yapar, Filmleri kurutur, tasniflerini ve rötuşlarını yapar, Kâğıt boyutu ve tipini tespit eder ve aksesuar seçimi yapar, Kâğıt ve film kalibrasyonu yapar, baskı kalitesini kontrol eder, Kartı pozlandırır, kurutur ve pozitife rötuş yapar, Filmleri ve fotoğrafları dosyalar, arşivler ve sunuma hazır hale getirir, Fotoğrafları bilgisayara aktarır, Fotoğrafı bilgisayarda işler, düzenler ve arşivler, Fotoğrafları basar/çıktı alır ve müşteriye sunar, Klasik veya otomatik banyo ve baskı sistemlerinin bakım ve kontrollerini yapar, Mesleki gelişimi ile ilgili faaliyetleri yürütür.

Fotoğraf Baskıcı Kullanılan Malzemeler
Kullanılan Araç ve Makineler: Fotoğraf makineleri, bilgisayar, bilgisayar programları (Photoshop, photostyler, büyüteç, film poşetleme makinesi, film sarma makinesi, film ucu çıkarma makinesi, film ucu çıkarma aleti, giyotin, hava kompresörü, mikser (kimyasal karıştırıcı), su arıtma sistemleri, su ısıtıcısı, fotoğraf baskı makinesi ve ekipmanları, el feneri. Kullanılan Malzemeler: Anti statik temizleyici, su kapları, defter, fırça çeşitleri, film poşeti, film ucu çıkarma bantı, film yapıştırma bantı, film zarfı, fotoğraf kâğıtları, fotoğraf zarfı, kalem, karıştırma çubuğu, kimyasal solüsyonlar, kimyasal temizleyiciler, kova, küvet, lamba, maket bıçağı, makas, numaratör, özel yapıştırıcılar, solüsyon filtreleri, temizlik malzemeleri, test filmleri, test kâğıtları, ip, mandal ve ilk yardım seti.

Fotoğraf Baskıcı Özellikleri
Fotoğraf Baskıcı olmak isteyenlerin; Görme keskinliğine sahip ve renkleri ayırt edebilen, Görsel hafızası güçlü, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, el becerileri gelişmiş, pratik zekâsı yüksek, yaratıcı, atik, hızlı karar alabilen, kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan, ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı, iyi gözlem yapabilen, iletişim becerilerine sahip, İş ahlakına sahip, dikkatli, problem çözme yeteneği olan, hızlı öğrenebilen, Mesleki alanında yeni teknolojik gelişmelere açık, estetik duygusuna sahip, dış görünüşüne özen gösteren, görme bozukluğu, renk körlüğü, el ve ayaklarında engeli bulunmayan kimseler olmaları gerekmektedir.

Fotoğraf Baskıcı Çalışma Alanları
Fotoğraf Baskıcıları tanıtım, haber, reklâm ve fotoğraf ajanslarında, televizyon, dergi ve gazetelerde, matbaalarda, grafik tasarım stüdyolarında, çeşitli kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkiler bölümlerinin fotoğraf baskı laboratuarlarında, belgesel, tanıtım ve arşiv çalışmaları yapan kuruluşların fotoğraf baskı laboratuarlarında, fotoğraf stüdyolarında veya kendi fotoğraf stüdyolarını açarak çalışabilirler. Günümüzde gelişen teknoloji ile fotoğraf baskı makineleri ve bilgisayar printerları sayesinde kişilerin kendi fotoğraf baskılarını yapma imkânları bulunmaktadır.

Fotoğraf Baskıcı Okulu
Mesleğin eğitimi Anadolu teknik/Anadolu meslek/teknik lise ve meslek liselerinin “Grafik ve Fotoğraf” alanı “Fotoğraf Baskı” dalında verilmektedir. Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

Fotoğraf Baskıcı Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin ortaöğretimdeki süresi 4 yıldır.

Fotoğraf Baskıcı Meslekte İlerleme
Meslek liselerinin “Grafik ve Fotoğraf” alanının “Fotoğraf Baskı” dalından mezun olanlar meslek yüksekokullarının Açık hava Reklâm Ürünleri ve Serigrafi, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Matbaacılık, Serigrafi, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Fotoğrafçılık ve kameramanlık, Grafik ve Reklâmcılık Grafik tasarımı, Halıcılık Desinatörlüğü, Mimari Dekoratif Sanatlar, Basın ve Yayıncılık, Marka İletişimi (AÖF) önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilir ve gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puan almaları ve Matbaa Öğretmenliği, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeni ile diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

 

 

Foto Muhabiri Hakkında Bilgi
Foto Muhabiri Görevleri
Gerekli donanımı yanına alarak, olay yerine hızlı bir şekilde gider, Fotoğraf makinesini çekime hazırlar, Fotoğraf makinesinde oluşabilecek teknik servis gerektirmeyen sorunları giderir, Fotoğrafını çekeceği kişi veya nesneyi en iyi görüntüleyecek konumu alarak, bakış açısını ayarlar, çekimin amacına uygun makine ayarlarını yapar, Kompozisyon ilkelerini de gözeterek uygun anların fotoğrafını çeker, Fotoğrafları bilgisayar ortamına aktarır. Dijital değilse filmleri karanlık odada banyo eder/ettirir, Gerektiğinde haberi en iyi yansıtan fotoğrafların ön seçimini yapar, Gündemi takip eder, gerektiğinde fotoğrafın haberini yazar.

Foto Muhabiri Kullanılan Malzemeler
Dijital fotoğraf makineleri, Çeşitli objektifler, Tripotlar (üçayak), Filtreler, Flaşlar, Fotoğraf baskı makinesi (Minilab), Uygun konfigürasyona sahip bilgisayarlar, Resim işleme yazılımı, Negatif ve dia tarama özellikli tarayıcı, Hafıza kartları, Kart okuma cihazı, Fotoğraf yazıcısı, Fotoğraf kâğıtları, Projeksiyon cihazı, Projeksiyon perdesi,

Foto Muhabiri Meslekte İlerleme
Foto muhabiri olmak isteyenlerin; Yaratıcı, iyi gözlem yapabilen, Sosyal ilişkileri ve sezgileri güçlü, güçlü görsel belleğe sahip, dikkatli, titiz ve sabırlı, ayrıntıları algılayabilen, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, hızlı karar alabilen ve uygulayabilen, el göz koordinasyonu gelişmiş, renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen, İleri derecede görme bozukluğu ve yürüme engeli gibi bedensel problemi olmayan kimseler olmaları gerekir.

Foto Muhabiri Okulu
Mesleğin eğitimi; Anadolu Meslek Liseleri ve Anadolu Teknik Liselerinin “Gazetecilik” alanı “Foto Muhabirliği” dalında verilmektedir. Ayrıca, yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

Foto Muhabiri Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Foto Muhabiri Çalışma Alanları
Foto muhabiri tanıtım, haber, reklâm ve fotoğraf ajanslarında, dergi ve gazetelerde, çeşitli kuruluşların basın ve halkla ilişkiler bölümlerinde, belgesel, tanıtım ve arşiv çalışması yapan kuruluşlarda, fotoğraf stüdyolarında çalışabilir. Serbest foto muhabirliği yapabilecekleri gibi fotoğraf atölyesi açarak kendi işyerlerini de kurabilirler. İnsanlık varoldukça, haber alma-verme, bilgi edinme, bilgi paylaşma istekleri ile teknoloji eşdeğer hız kazandığı sürece bu alanda iş imkânı da sürecektir. Dijital görüntüleme teknolojisinin ekrandan fotoğraf kalitesine yakın görüntü alma aşamasına gelmesiyle birlikte foto muhabirlerinin istihdamının azalacağı yönünde görüşler bulunmaktadır. Ancak ekran görüntüleri hiçbir zaman iyi bir foto muhabirinin gözüyle çekilen fotoğraflardaki tadı veremeyecektir. Ayrıca foto muhabiri kameramanlık için gerekli altyapıya sahip olduğundan, hareketli görüntü yakalama işini de kısa bir eğitimin ardından rahatlıkla yürütebilir.

Foto Muhabiri Okulu Kaç Yıllıktır
Meslek liselerinin “Gazetecilik” alanı ve “Foto Muhabirliği” dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler (Açık öğretim), Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Masaüstü Yayıncılık, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu lisans programını tercih etmeleri halinde ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

 

 

 

 

Fotoğrafçı Hakkında Bilgi
Fotoğrafçı Görevleri
Fotoğraf makinesini hazırlar, Müşterinin nasıl bir fotoğraf istediğini belirler, Işık ayarı yapar ve fotoğrafı çekilecek kişinin veya nesnenin konumunu, en iyi görüntüyü verebilecek şekilde ayarlar, İyi bir fotoğraf elde etmek için makineyi ayarlar, Düğmeye basarak görüntüyü saptar, Filmin negatiflerini makineden çıkarır, Filmi karanlık odada banyo eder, elde edilen negatif yâda diyapozitifin istenilen sayıda kopyasını çıkarır, Çekilen dijital fotoğrafın bilgisayarda boyut, rötuş gibi işlemlerini yapar.

Fotoğrafçı Kullanılan Malzemeler
Fotoğraf makineleri, tripotlar (taşıyıcı üçayaklar), Fotoğraf büyütme makinesi (Agrandisör), Film baskı makinesi (Minilab), Tab makinesi (Minikop), Negatif rötuş alet ve malzemeleri (Rötuş sandığı, çeşitli sertlikte kurşun kalemler), Baskı rötuş alet ve malzemeleri (Çeşitli transparan boyalar, fırçalar veya özel rötuş kalemleri), Film banyo makinesi, kart banyo makinesi, makas, su kapları, Spot ışıklar, Fotoğraf kartları, ilaçlı sular, ölçü kapları, Termometreler, Bilgisayar, Görüntü işleme yazılımları, Tarayıcı (Scanner), Pozometre, Flaş metre.

Fotoğrafçı Özellikleri
Görme keskinliğine sahip ve renkleri ayırt edebilen, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan, güzel sanatlara ilgili, ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, yeteneğini geliştirmeye önem veren kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran en önemli faktördür. İleri derecede görme bozukluğu, el ve ayakların sakatlığı bu mesleğin yürütülmesini engeller.

Fotoğrafçı Çalışma Alanları
Fotoğrafçılar kendilerine ait işletmelerinde, basın-yayın kuruluşlarında, resmi ve özel işyerlerinde ve ajanslarda çalışırlar. 1970–1980 yılları arasında Türk fotoğraf sanatında evrensel boyutları yakalama eğilimi bilinçli bir şekilde yoğunlaşmıştır. 1980’lerde dernekler ve gruplar düzeyinde yapılan fotoğraf çalışmaları, dış ilişkilerin de etkisiyle, oldukça nitelikli bir çizgiye ulaşmıştır. Reklâm ve tanıtım fotoğrafçılığı da bu dönemde gittikçe daha çok önem kazanmıştır. Ticari çekimler yapan fotoğrafçılara olan ihtiyaç piyasadaki gelişmelere bağlı olarak bazen artmakta, bazen de azalmaktadır. Ticari fotoğrafçılıkta kullanılan çeşitli gelişmiş araçlar, hem talebi artırmakta, hem de işgücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır. Sanatsal fotoğrafçılık, toplumun sanatsal ürün ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişir, buna bağlı olarak da talep doğar. Refah düzeyi yükselen toplumlarda sanata duyulan ilginin arttığı gözlenmektedir.

Fotoğrafçı Okulu
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Fotoğrafçılık” alanı “Fotoğrafçılık” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinin “Fotoğrafçılık ve Grafik” alanı “Fotoğraf Çekim” ve “Fotoğraf Baskı” dallarında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

Fotoğrafçı Okulu Kaç Yıllıktır
Fotoğrafçılık mesleğinin eğitim süresi mesleki eğitim merkezlerinde ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Meslek liselerinde ise eğitim süresi 4 yıldır.

Fotoğrafçı Meslekte İlerleme
Ticari fotoğrafçılık yapan meslek mensupları işlerini veya işyerlerini büyütmek yoluyla ilerleyebilirler. Sanatsal ağırlıklı çalışan fotoğrafçılar en iyi sanat ürünlerini üretme ve yarışmalarda derecelere girme yoluyla sanat çevresinde tanınan ve tutulan fotoğraf sanatçısı olma durumuna gelerek yükselme ve ilerleme kaydedebilirler. Resmi ve özel kuruluşlarda ve bunların foto-film merkezlerinde fotoğrafçı olabilirler. Fotoğrafçılar portre, ticari resim, basın, sinema ve televizyon, moda ve reklâm, haber fotoğrafçılığı alanlarında uzmanlaşabilirler. Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yılsonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

 

 

 

Fotoğraf Sanatçısı Hakkında Bilgi
Fotoğraf Sanatçısı Görevleri
Fotoğrafçılık, müşterinin isteğini karşılamak üzere ticari amaçla yapılabileceği gibi sanatsal olarak da fotoğraf tekniklerini kullanarak belgeleme, iletişim, tanıtım, eğitim, sanat gibi alanlarda görüntü üretimi ve aktarımını sağlayarak icra edilebilir. Fotoğraf makinesini hazırlar, Müşterinin nasıl bir fotoğraf istediğini belirler, Işık ayarı yapar ve fotoğrafı çekilecek kişinin veya nesnenin konumunu, en iyi görüntüyü verebilecek şekilde ayarlar, iyi bir fotoğraf elde etmek için makineyi ayarlar, Filmin negatiflerini makineden çıkarır, filmi banyo eder, Pozitif görüntünün istenilen sayıda kopyasını çıkarır.

Fotoğraf Sanatçısı Kullanılan Malzemeler
Fotoğraf makineleri, Fotoğraf büyütme makinesi (Agrandizör), Tab makinesi (Minikop), Rötuş alet ve malzemeleri (Rötuş sandığı, çeşitli sertlikte kurşun kalemler), Film banyo makinesi, kart banyo makinesi, makas, su kapları, Spot ışıklar, fotoğraf kartları, ilaçlı sular, filmler.

Fotoğraf Sanatçısı Özellikleri
Fotoğraf sanatçısı olmak isteyenlerin; Görme duyusu güçlü ve renkleri ayırt edebilen, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan, güzel sanatlara ilgili, yeteneğini geliştirmeye, değişikliğe önem veren, ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı, İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran en önemli faktördür. İleri derecede görme bozukluğu, el ve ayakların sakatlığı bu mesleğin yürütülmesini engeller.

Fotoğraf Sanatçısı Çalışma Alanları
Fotoğraf sanatçıları, kendilerine ait fotoğrafçılık işletmelerinde, basın-yayın kuruluşlarında, resmi ve özel işyerlerinde ve ajanslarda çalışırlar. II. Dünya Savaşı ve onu izleyen yıllar, malzeme sıkıntısı nedeni ile Türkiye’de fotoğrafçılıkta bir duraklama dönemi olmuştur. 1970–80 yılları arasında Türk fotoğraf sanatında evrensel boyutları yakalama eğilimi bilinçli bir şekilde yoğunlaşmıştır. 1980′lerde dernekler ve gruplar düzeyinde yapılan fotoğraf çalışmaları, dış ilişkilerin de etkisiyle, oldukça nitelikli bir çizgiye ulaşmıştır. Reklâm ve tanıtım fotoğrafçılığı da bu dönemde gittikçe önem kazanmıştır. Ticari resim yapan fotoğrafçılara olan ihtiyaç piyasadaki gelişmelere bağlı olarak bazen artmakta, bazen de azalmaktadır. Ticari resim fotoğrafçılığında kullanılan çeşitli gelişmiş araçlar, hem talebi artırmakta, hem de işgücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır. Sanatsal fotoğrafçılık, toplumun sanatsal ürün ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişir buna bağlı olarak da talep doğar. Refah düzeyi yükselen toplumlarda sanata duyulan ilginin arttığı gözlenmektedir.

Fotoğraf Sanatçısı Okulu
Mesleğin eğitimi özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversitelerin Güzel Sanatlar, İletişim, Sanat ve Tasarım fakültelerinin “Fotoğraf”, “Fotoğraf ve Video” Fotoğraf ve Grafik sanatlar, bölümlerinde verilmektedir.

Fotoğraf Sanatçısı Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin Eğitim süresi 4 yıldır.

Fotoğraf Sanatçısı Meslekte İlerleme
Ticari fotoğrafçılık yapan meslek mensupları işlerini veya işyerlerini büyütmek yoluyla ilerleyebilirler. Sanatsal ağırlıklı çalışan fotoğrafçılar en iyi sanat ürünlerini üretme ve yarışmalarda derecelere girme yoluyla sanat çevresinde tanınan ve tutulan fotoğraf sanatçısı olma durumuna gelerek yükselme ve ilerleme kaydedebilirler. Fotoğrafçılar portre, ticari resim, basın, sinema ve televizyon, moda ve reklâm, haber fotoğrafçılığı alanlarında uzmanlaşabilirler.

 

 

 

 

Forklift Operatörü Hakkında Bilgi
Forklift Operatörü Görevleri
Forklift operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda; İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. İş talimatını inceler. Çalışma yapacağı alanın zemin kontrolünü yapar. Forklift’i çalıştırmadan önce günlük kontrollerini yapar. (Motorun yağını, suyunu, aküsünü, lastiklerini, asansör zincirlerini vb.) Çalışmış olduğu alanı düzenli bir şekilde kullanarak taşınacak malları kontrollü bir şekilde almak, taşımak, yüklemek, boşalmak ve istiflemek gibi işleri yapar. Forklift’in periyodik bakımının zamanında yapılmasını sağlar.

Forklift Operatörü Kullanılan Malzemeler
Forklift’i çalıştırma anahtarı, Baret, Çelik örgülü eldiven, Çelik korumalı elektrik izolasyonlu postal ve gocuk, Gaz ve bezli maske, Anahtar takımı, Çekiç, Levye, Pense, Tornavida, Kriko, Yangın söndürme cihazı, İlkyardım çantası vb, Antifriz, çeşitli yağlar(motor, hidrolik, gres vb.), buji, filtreler, hortum vb.)

Forklift Operatörü Özellikleri
Forklift operatörü olmak isteyenlerin; Göz, el ve ayakları sağlam ve bunları eşgüdümle kullanabilen, Mekanik yeteneği gelişmiş, tedbirli, dikkatli, kurallara uyan, sorumluluk sahibi kişiler olmaları gerekir.

Forklift Operatörü Çalışma Alanları
Forklift operatörleri yükleme-boşaltma işleri yapılan özel ve kamu işyerlerinde çalışabilirler. Ayrıca bağımsız da çalışabilirler. Forklift kullanım alanlarının hızla genişlemesi, çeşitlenmesi mesleğe giderek önem kazandırmaktadır. Bu nedenle bu meslekte nitelikle elemanlara olan talebin giderek arttığı gözlenmektedir. Bu meslekte edinilen bilgi ve beceriler silindir, finişer, greyder, mobil vinç ve ekskavatör gibi diğer iş makinelerinin operatörlüğünde de iş bulma olanağı sağlayabilir.

Forklift Operatörü Okulu
Genelde İşletmeler kendi elemanlarını yetiştirmek için, Karayolları Bölge Müdürlüklerine, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ve Makine Mühendisleri Odalarından herhangi birine başvurarak Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği yaparak, bünyelerinde çalışan elemanlardan iş makinesi kullananlara sertifika verilmesi için kurs açılması talebinde bulunurlar. Gerekli izinler alındıktan sonra kurs açılır. Kurs sonucu yapılacak sınavda başarılı olanlara iş makineleri kullanım (Operatörlük) sertifikası verilir.
Ayrıca özel sürücü kursları da gerekli izinleri (Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine ve 4 üncü madde de belirtilen esaslara göre Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim kurumları Genel Müdürlüğünden kurs açma ve Öğretime başlama izni) aldıktan sonra açacakları kurslar bitiminde Milli Eğitim müdürlüğü tarafından yapılacak sınav sonucu başarılı olanlara iş Makinesi Operatörlük Belgesi verilir.

Forklift Operatörü Okulu Kaç Yıllıktır
Forklift operatörlüğünün kurs süresi en az 60 saattir. İş makinesinin özelliğine göre 6–12 saat daha eklenebilir.

Forklift Operatörü Meslekte İlerleme
Forklift operatörlüğü mesleğinde ilerleme söz konusu değildir. Ancak forklift operatörleri çalışmış oldukları kurumlarda hizmet içi eğitimlere katılarak kendilerini geliştirebilirler. Çalışmış oldukları yerlerde idari sorumluluklar alabilirler.

 

 

 

Fon Yöneticisi Hakkında Bilgi
Fon Yöneticisi Görevleri
Para veya paraya hemen çevrilebilen hisse senedi, tahvil, döviz, altın gibi değişim araçları fon kaynaklarını oluşturur. Fon yöneticisi de, bu kaynakların en üst düzeyde kar getirisi olan alanlara yatırılmasını önerir, İşletmeye kar getirecek yatırım alanları bulmaya çalışır, Hisse senetlerine ne miktarda kar payı verileceği konusunda öneride bulunur, Para piyasası ve yatırım alanları konusunda araştırmalar yapar, Bu görevleri yerine getirirken borsada gerçekleşen işlemlere ait her türlü bilgiyi ve piyasa verilerini kullanır, haber ajanslarını izler.

Fon Yöneticisi Kullanılan Malzemeler
Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirirken bilgisayar ve büro malzemeleri kullanmaktadır. Çağdaş iletişim araçlarından yararlanır (fax, teleks). Çalışma sırasında sayılarla ve verilerle uğraşmaktadır.

Fon Yöneticisi Özellikleri
Üst düzeyde genel akademik yeteneğe, okuduğunu ve söyleneni anlama, ayrıntıları algılama ve sayılarla akıl yürütme özelliğine sahip, ilgilendiği konuları derinliğine incelemeye meraklı, sorumluluk sahibi, sakin, başkalarını etkileyebilen, uzak görüşlü, plan yapabilen ve bunu uygulayabilen, Risk alabilen, çabuk ve doğru karar verebilen, Matematik, ekonomi konularına ve ticarete ilgili, yeniliklere açık kimseler fon yöneticiliğinde başarılı olabilirler.

Fon Yöneticisi Okulu
Doğrudan fon yöneticiliğine yönelik eleman yetiştiren herhangi bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. Ancak, üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası gibi bölümlerinden mezun olanlar çeşitli enstitüler ve özel eğitim kuruluşları ile üniversiteler bünyesinde sunulan eğitimden yararlanarak “Fon Yönetimi” konusunda uzmanlaşabilirler. İşletme fakülteleri bünyesinde, mastır düzeyinde eğitim görme olanağı vardır. Bununla birlikte, işe girerek işletme-içi ve işletme dışı eğitim kapsamında fon yöneticiliği alanında yetişmek söz konusu olabilmektedir.

Fon Yöneticisi Okulu Kaç Yıllıktır
Çeşitli fakülteler bünyesinde, üniversite lisans eğitiminden sonra lisansüstü mastır düzeyinde eğitim 3 yıldır. Ancak hizmet-içi eğitim ve çeşitli üniversitelerde verilen eğitimde süre değişmektedir.

Fon Yöneticisi Çalışma Alanları
Fon yöneticisi, kamu veya özel sektöre ait kuruluşlarda çalışabileceği gibi, bağımsız olarak kendi işyerini de açabilir. Fon yöneticiliği, ülkemizde serbest para piyasasının oluşması ile gelişen bir meslektir. Fon yöneticilerinin büyük sanayi işletmelerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde iş bulma şansı vardır. Büyük sanayi işletmeleri, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve bankacılık sektörünün gelişmiş olduğu yörelerde iş bulma olanağı fazladır.

Fon Yöneticisi Meslekte İlerleme
Bu alanda çalışan kişilerin görev yaptıkları kurum ve kuruluşlarda üst yönetim kademelerine yükselmeleri veya diğer kuruluşlarda üst düzey yöneticilik kademelerinde yer alma şansı oldukça fazladır.

 

 

 

Fizik Tedavi Teknikeri Hakkında Bilgi
Fizik Tedavi Teknikeri Görevleri
Fizik tedavi doktorunun teşhis ve tedavi programına göre; Hastalara, hastalık çeşidine göre fizik tedavi uygulaması yapmak için ilgili aletleri hazırlar, Hastaya elektroterapi, fizyoterapist olmadığı durumlarda egzersiz ve rehabilitasyon gibi tedavi yöntemleri uygular,fizyoterapist olduğunda ise fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının istemine göre uygun olarak fizyoterapist tarafından verilen görevleri yapar, Fiziksel ve fonksiyonel performans/kapasite, günlük yaşam aktiviteleri, ağrı, duyu, yardımcı araç-gereç, ortez-protezlere yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ışığında fizyoterapistin belirlediği rehabilitasyon programını uygular, Tedaviye yönelik özel egzersiz ve eğitim programları, fiziksel uygunluk eğitimi, ısı-ışık hidroterapi, elektroterapi, mekanik ve manuel tedaviler, masaj, bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeler ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımlarını uygulayarak sağlıklı, hasta ve özürlü kişilere fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti verir, Felçli hastalar için özel tedavi tekniklerini kullanır, Sırt ve boyun kireçlenmeleri olanların önce vücutlarının rahatsız bölgelerini ısı veren aletlerle ısıtır, daha sonra çeşitli aletlerle veya elle uyarır, sertlikleri yumuşatır, sürekli akım cihazları ile felçli hastaların sinirlerini gevşetir, Felçli hastaları, sıcak su havuzuna yatırarak ve aletlerle hastanın vücuduna su fışkırtarak özürlü bölgenin uyarılmasını sağlar, Vücudun hareket yetisi azalmış kısımlarını güçlendirici egzersizler uygular, İşlev yetersizliği giderilemeyen veya tümüyle yok olan organların desteklenmesi için takılan yardımcı cihazların (protez veya ortezlerin) kullanımını hastaya öğretir.

Fi zik Tedavi Teknikeri Kullanılan Malzemeler
Enfraruj, ultrasyon, Traksiyon aleti, Baker, elektrikli stimulasyon aleti, Tens, parafin, Kum torbaları, ağırlıklar, Servikal traksiyon aleti,vakum, Lumbal traksiyon aleti, Isı-ışık ajanları, elektriksel modaliteler, Protez-ortez ve yardımcı araç-gereçler

Fizik Tedavi Teknikeri Özellikleri
Fizik tedavi teknikeri olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle biyoloji ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, Bedence güçlü ve dayanıklı, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, el ve parmak becerileri gelişmiş, başkalarını anlayabilen ve onlara yardım etmekten hoşlanan, sabırlı, sevecen, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Fizik Tedavi Teknikeri Okulu
Meslek eğitimi üniversiteye bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunun “Fizik Tedavi” programında verilmektedir.

Fizik Tedavi Teknikeri Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 2 yıldır.

Fizik Tedavi Teknikeri Diploma
Eğitimini başarıyla tamamlayanlara “Fizik Tedavi” önlisans diploması ve “Fizik Tedavi Teknikeri” unvanı verilmektedir.

Fizik Tedavi Teknikeri Çalışma Alanları
Devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde çalışabilirler. Büyük oranlarda artan trafik ve diğer iş kazaları sonrasında, fonksiyon bozukluklarının kalıcı hale gelmesinin önlenmesi, kişinin bağımsızlığının kazandırılması konusunda bu elemanlara büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Özürlüleri topluma kazandırmanın onları üretken işlerde çalıştırmanın bilincine varıldıkça bu alanda çalışanların önemi giderek artmakta ve daha fazla elemana gereksinim duyulmaktadır.

Fizik Tedavi Teknikeri Meslekte İlerleme
“Fizik Tedavi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

 

 

Fiziki Antropolog Hakkında Bilgi
Fiziki Antropolog Görevleri
Bir araştırmacı olarak insanın bedensel özelliklerinin evriminin inceler, belli bir toplumda yaşayan insanların beden yapısı özelliklerini saptar, elde ettiği verilere dayanarak, insanların kullanacağı eşyaların ve giysilerin standart ölçütlerinin belirlenmesini sağlar, Sporcuların başarılı olabilecekleri beden yapılarına uygun branşları belirlemede gerekli olan antropometrik standartları oluşturmaya çalışır.

Fiziki Antropolog Kullanılan Malzemeler
Fotoğraf makinesi, Teyp, Kamera, çeşitli büro malzemeleri, Film.

Fiziki Antropolog Özellikleri
Fiziki antropolog olarak çalışmak isteyenlerin; Biyolojiye ve sosyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, Araştırma gücü yüksek ve ilgisinin yanı sıra bilimsel meraka sahip, ayrıntılarla uğraşmayı seven, Analitik düşünme gücü yüksek, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekmektedir.

Fiziki Antropolog Okulu
Meslek eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi “Fizik Antropolojisi” bölümünde verilmekte iken, “Sosyal Antropoloji” ve “Fiziki Antropoloji” bölümlerinin birleşmesi ve “Antropoloji” adı altında eğitim verilmeye başlanması nedeniyle, “Fiziki Antropoloji” bölümüne artık öğrenci alınmamaktadır. Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Fiziki Antropoloji” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Fiziki Antropolog Okulu Kaç Yıllıktır
Fizik Antropoloji programında eğitim süresi 4 yıldır.

Fiziki Antropolog Diploma
Fizik Antropoloji bölümünü bitirenler “Lisans Diploması” ile “Fiziki Antropolog” unvanı alırlar.

Fiziki Antropolog Çalışma Alanları
Fiziki Antropologlar; Milli Savunma Bakanlığına bağlı giyim ve araç üretim birimlerinde çalışabilirler. Mimaride ev ve ev eşyalarının, endüstride araç ve gereçlerin kullanacak kişilerin beden yapısına uygun olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına göre en başarılı olacakları dallara yöneltilmelerinde danışmanlık yapabilirler. Bunun yanı sıra, tabiat tarihi müzelerinde görev alabilirler. Bu bölüm mezunlarının alanlarında iş bulma olanağı kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bünyesinde pek çok antropolog görev almaktadır.

Fiziki Antropolog Meslekte İlerleme
Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör) Başka işyerlerinde çalışanlar ise gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak yönetim kadrolarında yer alabilirler.

 

 

 

Fırıncı Hakkında Bilgi
Fırıncı Görevleri
Ekmek, börek vb. için hamuru yoğurur, Maya ve hamurdan dolayı meydana gelen fazla gazları çıkarmak için hamuru elleriyle yoğurur ve şekillendirir, Hamurun kıvamını gözler ve elleri ile kontrol eder, Hamuru bıçakla veya makine ile istenilen boylarda keser, Şekillendirilmiş hamuru tepsilere veya tablalara koyar, Hamuru belirli bir kabarma haddine ulaşıncaya kadar beklettikten sonra uzun saplı ağaç kürekler kullanarak fırına sürer, Termostat veya rutubet tesisatını ayarlamak suretiyle fırının sıcaklığını kontrol eder, Fırında kalma süresine dikkat ederek veya fırındaki maddenin görünüşüne bakarak pişme kıvamını gözler, Pişme süresi sonunda fırının kapağını açarak fırın küreği ile pişen maddeleri (ekmek vb.) çıkartır, Pişme durumunu eliyle kontrol eder, Gerektiğinde fırının bakım ve temizliğini yapar.

Fırıncı Kullanılan Malzemeler
Un, su, tuz, şeker, yumurta, yağ, maya, susam, hamur, pekmez, tahin, içli pide malzemeleri, Uzun saplı ağaç kürek, odun, Terazi termometre, Hamur teknesi, Hamur yoğurma kazanı, hamur tahtası, Hamur tezgâhı, Hamur kesme aleti (keski), Sarmaşık ocak.

Fırıncı Özellikleri
El becerisine sahip, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, el ve gözü eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip, yeni şeyleri denemekten hoşlanan, temizlik ve tertibe önem veren, bedence güçlü kimseler olmaları beklenir.

Fırıncı Çalışma Alanları
Fırıncı, ekmek fabrikalarında, ticari fırınlarda, lokantalarda, pastanelerde, turistik otellerde çalışabilir. Teknolojinin gerektirdiği yeniliklere uygun elemana ihtiyaç vardır. Özellikle de modern eğitim (okul-işletme) görmüş elemana her zaman gereksinim olacaktır. Modern araç ve gereç ile makinelerin kullanımları bedenen yapılan işlerin azalmasına dolayısıyla çalışanların sayısında da bir düşmeye neden olmaktadır. Yeterli sermaye ve deneyime sahip olanlar kendi işyerlerini açabilirler.

Fırıncı Okulu
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Yiyecek-İçecek Hizmetleri” alanı “Fırıncılık” dalında verilmektedir. Mesleğin eğitimi bazı yerlerde mesleki eğitim merkezlerinde verilmesine karşın, büyük bir bölümü halen geleneksel eğitim şekli olan “Usta-Çırak” usulü ile işbaşında öğrenilmektedir.

Fırıncı Okulu Kaç Yıllıktır
Fırıncılık mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.

Fırıncı Meslekte İlerleme
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yılsonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Ekmek fabrikalarında çalışanlar ise hizmet-içi eğitim sonucunda usta, ustabaşı veya posta başı unvanını alabilirler.

 

 

 

 

Film Yapım Teknikeri Hakkında Bilgi
Film Yapım Teknikeri Görevleri
Film veya manyetik kayıt yapan cihazlarla görüntü-ses kaydı ve çekimi yapar, Yönetmenin kontrolünde, yönetmen yardımcısı ve diğer çekim ekibi arasında koordinasyonu sağlar, yapılan çekimlerin ses kaydını yapar, Stüdyo ses ve ışık mühendislerinin kontrolünde çekimle ilgili ses ve ışık sistemini düzenler, kullanılan malzemeyi çekime hazırlar, Çekim öncesi ve sonrası kullanılan malzemenin koruyucu bakımını yapar, Çekim sırasında ses kaydını kontrol eder, Çekim sırasında gerekli ışık düzenlemelerini yapar.

Film Yapım Teknikeri Kullanılan Malzemeler
Bilgisayar, Kamera ve kamera aparatları, Projeksiyon alet ve makineleri, Sahne ve dekor malzemeleri, Film , bantlar, her türlü elektrik ve elektronik malzemeler vb ( tripot, dolly, spider (örümcek), a/b roll edit ünitesi (betacam, svhs), monitör, video, reji masası, ses mikseri, cd deck, kaset deck md, vcd player, mikrofon (kablolu, telsiz, yaka mikrofonları), mikrofon mikseri, bilgisayar animasyon ve kurgu programları, fotoğraf makinesi, audio (ses), video (görüntü) kabloları, çeşitli adaptörler (jack, BNC, XLR vb.), amplifikatör, hoparlör, ışık seti.)

Film Yapım Teknikeri Özellikleri
Film yapım teknikeri olmak isteyenlerin; Yönergeleri anlayıp uygulayabilen, İnsanlarla iyi iletişim kurabilme ve insanları ikna edebilme yeteneğine sahip, gözü ve elini eşgüdümlü kullanabilen, girişken, titiz, düzenli ve disiplinli, Görsel sanatlara ilgili, Sanat ve estetik yönü gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın ve uyumlu, yaratıcı, hayal gücü zengin, dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen, renk ve şekil algısı yüksek, Teknik işlere yatkın kimseler olması gerekir.

Film Yapım Teknikeri Okulu
Meslek eğitimi; Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Film Yapım Teknikleri(İstanbul) önlisans programında verilmektedir.

Film Yapım Teknikeri Okulu Kaç Yıllıktır
Meslek eğitim süresi 2 yıldır.

Film Yapım Teknikeri Diploma
Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara önlisans diploması ve Film Yapım Teknikeri unvanı verilmektedir.

Film Yapım Teknikeri Çalışma Alanları
Meslek elemanları sinema, televizyon, reklam, tiyatro alanlarının teknik ekiplerinde çalışabilirler. Özellikle sektör; uzun süre asistan olarak (birinci, ikinci vb) çalışmayı ve sabırlı olan kişinin çalışma alanı içinde kalıcı olduğuna tanık olmaktadır. Meslekte kendini iyi yetiştirmiş, stresli iş ortamında dayanıklı, iyi projelerde görev alarak çevresinde uyum sağlamasını kanıtlamış kişilerin işsiz kalma riski daha azdır. Film ve reklam camiası içerisinde tanınmış olmak işsizlik riskini ortadan kaldırmaktadır. Sinema sektörünün durumu iyi oldukça, mesleği icra etme ve ekip olarak bir projenin içinde yer alma söz konusudur. Ayrıca kişi bir alanda uzmanlaşabilir ve uzmanlaştığı alanda kendi işini kurabilir. Ülkemizde gelişen Film-Sinema sektöründeki potansiyel göz önünde bulundurulduğunda, bu alanda yetişecek nitelikli elemanlara ihtiyaç olduğu açıkça görülmektedir. Sinema sektörüne eğitilmiş ve pratik bilgilerle donatılmış elemanlar sektöründeki beklentilerin yüksek olması nedeniyle zorunludur. İlgili bölümde eğitimini tamamlayanlar; TRT, özel televizyon kanallarında, reklam ajanslarında, film yapım şirketlerinde, kameraman, montajcı, ışıkçı, sesçi, sanat yönetmeni, film yapım asistanı, makyajcı vb kadrolarda asistan olarak göreve başlayabilirler.

Film Yapım Teknikeri Meslekte İlerleme
Ülkemizde gelişen film, sinema sektöründeki potansiyel göz önünde bulundurulduğunda, bu alanda yetişecek nitelikli elemanlara ihtiyaç olduğu açıkça görülmektedir. Sinema sektöründeki beklentilerin yüksek olması nedeniyle üniversitelerin ilgili bölümleri teoriden çok uygulamaya dönük eğitim vermeye başlamıştır. Film Yapım Teknikleri önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM Tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Radyo ve Televizyon, Radyo, Sinema ve Televizyon, Sinema, Sinema ve Televizyon lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Dikey geçiş sınavlarını kazanarak dört yıllık eğitimi tamamlayanlar akademik kariyerlerine devam edebilirler. Film Yapım Teknikleri bölümden mezun öğrenciler; sinema sektöründe kameraman, montajcı, ışıkçı, sesçi, sanat yönetmeni, film yapım asistanı, gibi kadrolarda görev yapabileceklerdir. Mesleğe yardımcı veya asistan olarak başlanır, daha sonra 1, 2, 3. derecede yardımcılıklar yapar, kendini meslekte kanıtlama ve deneyim sonucu sorumlu olarak çalışabilir. Çalıştıkları alanda teknik idare amiri, şefi, sorumlusu olabilirler.

 

 

Fidan Yetiştirme Teknikeri Hakkında Bilgi
Fidan Yetiştirme Teknikeri Görevleri
Üretimi yapılacak bitki veya fidanların özelliklerini de dikkate alarak elverişli iklim ve toprak yapısını belirler, Fidanlık yapılacak yerin seçimini yapar, fidan yetiştiriciliği için uygun ortamı sağlar, Toprağı analiz ettirir ve çıkan sonuca göre gerekli geliştirme çalışmalarını yapar, Üretim yöntem ve tekniğini belirler ve buna göre araç gereçlerini hazırlar, Tohumlama ve aşılama işlemlerini mevsimsel özellikleri de dikkate alarak gerçekleştirir, Fidanların budanması, ilaçlanması ve uygun sulama teknikleriyle sulanması işlemlerini yapar, Yetiştirilen bitkinin özelliğine göre uygun söküm zamanını belirler ve söküm işlemini gerçekleştirir, Sökülen fidanların muhafazasını sağlar, satışa hazırlar, gerektiğinde satışını yapar, İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından mesleğin gereklerini yerine getirir (ilaçlama, söküm , aşılama..vb. aşamalarda ).

Fidan Yetiştirme Teknikeri Kullanılan Malzemeler
Traktör, Fidan söküm makinesi, Çapa, kürek, bel, tırmık, testere, Aşı makası, aşı bıçağı, budama makası, Sulama ekipmanı, ilaçlama ekipmanı, Tohumlar, aşı çubukları, fidanlar, gübreler, ilaçlar, aşı macunları.

Fidan Yetiştirme Teknikeri Özellikleri
Fidan yetiştirme teknikeri olmak isteyenlerin; Temel bilimlere meraklı, özellikle biyoloji ve botaniğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan, Araştırma ve inceleme merakı olan, Ekonomiye ve ticarete ilgi duyan, bedence sağlıklı ve dayanıklı kimseler olmalıdır.

Fidan Yetiştirme Teknikeri Okulu
Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının aşağıda belirtilen önlisans programlarında verilmektedir.

Fidan Yetiştirme Teknikeri Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitimin süresi 2 yıldır.

Fidan Yetiştirme Teknikeri Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Tekniker” unvanı verilir.

Fidan Yetiştirme Teknikeri Çalışma 
Fidan yetiştirme teknikerleri kamuya ait Tarım Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatında, Orman Bakanlığına bağlı fidanlıklarda, üniversitelerin araştırma ve geliştirme merkezlerinde çalışabileceği gibi özel sektöre bağlı fidan, fide ve süs bitkisi yetiştiriciliği yapan işyerlerinde de çalışabilirler. Bu alandaki istihdamın büyük çoğunluğunu da özel sektör kuruluşları yapmaktadır. Fidan yetiştirme teknikerleri kendi özel fidan çiftliklerini de kurabilir. Fidan, fide, süs bitkisi yetiştirerek satabilir. Nüfusun yarısının tarımla uğraştığı ülkemizde pazarlama sorunu da yaşanmamaktadır. Devlet böyle girişimleri olanları desteklemektedir. Ülkemizin gerek iklim, gerek toprak yapısının farklılığı, tarıma elverişli alanların çok olması, üretim tekniklerindeki gelişmeler tarımsal üretimin sürekli gelişeceğini göstermektedir. Özellikle son yıllardaki kültürel bitkilerin üretimine verilen önem, tropikal sebze ve meyvelerin üretilmeye başlanması istihdam alanlarını daha da geliştirecektir.

Fidan Yetiştirme Teknikeri Meslekte İlerleme
Fidan yetiştirme teknikerleri başarılı olduğu takdirde işyerinin büyüklüğüne göre amir, şef, şef yardımcısı..vb. düzeyde sorumluluklar alabilirler. Ayrıca, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde; Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Orman Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği, lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

 

Fındık Eksperi Hakkında Bilgi
Fındık Eksperi Görevleri
Fındık eksperleri, fındığın tarımsal işlemlerinden başlayarak pazarlama aşamasına kadar; Fındığın dikimi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve budanması işlemlerini yapar, Fındığın toplanması konularında üreticilere bilgi vererek kaliteli fındığın üretilmesine yardımcı olur, Üretilen fındıkları üreticilerden fındığın doluluk oranına göre numaralandırarak satın alır. Satın alınan ürünlerin ziraat mühendisleri gözetiminde; Depolanmasını ve yarı mamül/mamül ürüne dönüştürülmesine sağlar, Pazarlanması aşamasındaki çalışmaları yürütür.

Fındık Eksperi Kullanılan Malzemeler
Kazma, kürek, Budama makası, Testere, Fre tespit cihazı, Elektronik terazi, Gyotin, (Fındıkları kesip gizli çürük ve küf bakımı için kullanılır) Sonda cihazı, ( Numune alımı için kullanılır) Pilverizatör (İlaçlama) aletleri, Nem ve yağlılık oranının tespit eden aletler, Bilgisayar.

Fındık Eksperi Özellikleri
Fındık eksperi olmak isteyenlerin; Sayısal yeteneği gelişmiş, Ticaret ve pazarlamaya ilgili, Bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanan, başkaları ile işbirliği yapabilen, bedence güçlü kimseler olmaları gerekir.

Fındık Eksperi Okulu
Mesleğin eğitimi; Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu “Fındık Eksperliği” bölümünde verilmektedir.

Fındık Eksperi Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Fındık Eksperi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Fındık Eksperliği” ön lisans diploması ve “Fındık Eksperi” unvanı verilir.

Fındık Eksperi Çalışma Alanları
Fındık eksperliği programını bitirenlerin; Fiskobirlikte, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı İhracat Baş Kontrolörlüklerinde, Özel Fındık Fabrikalarında iş bulma imkanı bulunmaktadır. Yeni açılacak fabrikalar, fındığın dış piyasaya daha fazla açılımı meslek elemanlarına olan ihtiyacı artıracaktır.

Fındık Eksperi Meslekte İlerleme
“Fındık Eksperliği” önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında “DGS” başarılı oldukları takdirde “Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bahçe Bitkileri ile Tarla Bitkileri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Bunun yanı sıra, çalıştıkları işyerinde gösterdikleri performansa ve edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde de görev alabilirler.