Kanser İçin Akıllı İlaç

Kanser Hastalarının tedavisinde akıllı ilaç dönemi başlıyor

Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan “akıllı ilaçların”, hastalığı kontrol altına alarak daha uzun yaşamaya olanak sağladığı açıklandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Doktor Metin Özkan, akciğer kanseri gelişimindeki en önemli faktörün sigara olduğunu açıkladı.

Sigaradaki kanserojen maddelerin değişik yönlerde akciğer kanseri gelişimini etkileyebildiğini söyleyen Özkan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Eskiden filtresiz sigaralar çok kullanılırken epidermoid tipi akciğer kanserlerine rastlanıyordu fakat son günlerde bunun önemli bir kısmı adeno kanser oluşturmaya başladı. Adeno kanser, halk arasında ve tıp camiasında sigarayla ilişkisiz ya da az ilişkili gibi görülüyor ancak bunların önemli bir bölümünün altında sigara yatmaktadır. Sigara içmeyen kişilerde bu kanser türü oluşmaktadır. Günümüzde tedavide en ciddi gelişmeler de bu grupta yaşanmaktadır.”


-------- Sponsorlu --------

KANSER HASTALARINA AKILLI İLAÇLAR

İkinci mutasyonun da EGFR geninde olduğunu vurgulayan Dr. Özkan, “Bu mutasyon bilhassa sigara içmeyen bayanlarda ve adeno kanser tipinde daha fazla görülmektedir. Hastaların ortalama % 10-15’inde görülüyor.

Bu mutasyonların belirlenmesi, bugün için dünyada akciğer kanseri tedavisinde standart bir duruma ulaştı. Bütün hastalarda, bilhassa adeno CA tipi olanlarda, bu mutasyonlara bakıyoruz. Pek çok merkez bunun için altyapısını oluşturdu. Bizim üniversitemizde de şu anda bunlara bakılmaktadır. Bunlara bakmamızın ardından tedavi planlamasını tam olarak yapıyoruz” diye konuştu.

Akıllı ilaç diye adlandırdığımız kemoterapi ajanları, akciğer kanserinde daha uzun zaman hastalığı kontrol altına alabilme olanağı sunmaktadır. İleri evre kanserlerde hastalarımız daha uzun süre kontrol altında tutulabiliyor ve daha uzun yaşama şansı elde edebiliyor. Epidermoid kanser türünde ise son yıllara kadar pek fazla bir gelişme yoktu.

 

Akıllı İlaç Üretmi

Ancak şuan çok yeni bir gelişme var. Bunun için de yeni bir ilaç üretildi. Çok ümit vaat ediyor. Bunlar önce cilt kanserinde ortaya kondu daha sonra akciğer, mesane ve böbrek kanserinde çalışmaları devam etmektedir.”


-------- Sponsorlu --------